Chiguru – nový začátek pro děti se slabým školním prospěchem

Chiguru – nový začátek pro děti se slabým školním prospěchem

Osmiměsíční vzdělávací projekt, kterého se v kraji Bídar účastnily tři desítky dětí, znamenal pro většinu z nich úplný obrat v životě. Nešlo totiž o běžné učení. Děti nastoupily na internátní školu a kromě výuky se věnovaly především uzdravení vlastního sebevědomí. „Tuto intenzivní péči a pozornost potřebovaly děti, které nezvládaly běžnou školní výuku vinou zanedbané péče ze strany rodičů a traumat, která si nesly,“ říká otec Joseph Rodrigues. A tak se děti učily pozitivnímu myšlení, cvičily jógu, učily se soustředění, nacházely své skryté talenty, sebedůvěru a sebehodnotu.

Slovo chiguru znamená v indickém jazyce kannada nový výhonek, mladou větvičku. V přeneseném významu symbolizuje nový začátek nebo začátek nového života. Naši indičtí kolegové z Bala Jyothi Programme v diecézi Gulbarga, je použili pro název projektu, který za finanční pomoci českých dárců zrealizovali na pomoc studijně méně nadaným žákům.

Cílovou skupinou kurzu byly děti ze tří okresů (Humnabad, Chitguppa a Bhalki) v kraji Bídar. Kurz trval téměř jeden celý školní rok. Zúčastnilo se ho celkem 30 dětí ve věku od 9 do 12 let, které nedokázaly udržet tempo se spolužáky ve svých školních třídách.

Důvody byly různé. Nejčastěji šlo o děti otců závislých na alkoholu, které neměly doma vhodné podmínky ke studiu. V dalších případech měly děti nějaký fyzický hendikep - zrakové nebo sluchové problémy, případně nižší IQ, které bylo důsledkem zanedbání rodičovské péče v raném věku dětí. Několik školáčků mělo výrazně tmavší pleť, a proto byli terčem posměchu svých bývalých spolužáků. Dalším problémem, který spojoval téměř všechny tyto děti, byla skutečnost, že jim chyběly základy v probírané školní látce.

Projekt Chiguru se zaměřil v prvé řadě na sebedůvěru dětí. Pomohl jim objevit jejich talenty a nadání. Bylo potřeba překonat životní pocit méněcennosti. Dětem se potom lépe nacházelo místo mezi vrstevníky.

Po vstupním testu, který prověřil základní úroveň znalostí dětí, byli účastníci kurzu rozděleni do tří skupin. Obsahem výuky bylo např. posilování paměti a schopnosti soustředění. Děti se učily také hygienickým návykům a péči o sebe, své věci a své okolí nebo tomu, že je potřebné a smysluplné pomáhat kamarádům v nouzi.

Děti se v našem kurzu učily metodou nali kali (v češtině škola hrou), aby zakusily, že i učení může být zábava.

„Program zahrnoval rovněž práci s rodinami dětí,“ říká otec Joseph Rodrigues, hlavní koordinátor projektu. „Navštívili jsme jejich domovy, což nám pomohlo lépe pochopit situaci a problémy dětí. Zároveň jsme díky těmto návštěvám a komunikaci s rodiči dětí objevili jedinečný příběh každého dítěte. Rodiče měli dále možnost účastnit se konzultačních setkání se sociálními pracovníky, kterou k naší radosti často využívali.“

A jaký je výsledek?

Malí absolventi kurzu Chiguru teď dokáží číst, psát a samostatně se učit. Dokončili svou třídu a budou moci postoupit do vyššího ročníku. Rodiče lépe porozuměli svým dětem a jejich potřebám. Budou se snažit děti v dalším studiu podporovat.

Největším úspěchem ale je, že letargii a pocit marnosti v myslích dětí nahradilo přesvědčení, že jejich život má smysl, že každé z nich může být v něčem dobré, a že můžou být přínosem pro své okolí.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371