Cyklus školení pro HIV pozitivní (Indie)

Cyklus školení pro HIV pozitivní (Indie)

Distrikty Tirupur a Coimbatore v jižní Indii jsou známé svou textilní produkcí. Pracovní příležitosti přitahují mnoho dělníků ze širokého okolí. Pracují tvrdě v náročných podmínkách. Ve velkoměstech jsou vytrženi ze svých přirozených sociálních vazeb. To přináší řadu problémů, mezi nimiž je i šíření viru HIV.

Arcidiecézní charita Praha vyhodnocuje výsledky půlročního projektu, který spolu s místní partnerskou organizací realizovala v distriktech Tirupur a Coimbatore v indickém státě Tamilnádu. Projekt si kladl za cíl zlepšit životní podmínky, informovanost a perspektivu pracovních migrantů, mezi nimiž je zvýšený podíl HIV pozitivních osob. Celkový počet přímých příjemců dosáhl 920 lidí. Přinášíme krátké obhlédnutí za tímto projektem:

HIV testování a poradenství

Terénní pracovníci zdarma testovali výskyt viru HIV, poskytovali individuální i skupinové či rodinné poradenství.

Školení pro lidi nakažené virem HIV 

Pro dělníky, kteří již virem nakaženi jsou, nebo se právě o své nákaze dověděli, byla připravena školení. Obsahovala praktické informace – jaké jsou možnosti léčby, jakou životosprávu dodržovat, jak dodávat tělu vhodnou výživu. Velká část přednášek se věnovala i psychologickým otázkám pojícím se s nemocí – deprese, stigmatizace, význam podpory rodiny a okolí.

Školení pro migranty a dělníky

Školení měla preventivní charakter. Jejich tématem byly základní informace o nemoci a její prevenci, o tom jak zvládat stresové situace, jak rozvíjet kritické myšlení, ale i jak se chovat k lidem trpícím nákazou.

Kulturní programy

Doprovodné aktivity zvyšovaly povědomí veřejnosti k otázkách HIV/AIDS.

 

Podpora samovýdělečných aktivit 

30 lidí získalo možnost vymanit se z nevyhovujících pracovních podmínek. Byli zaškoleni do základů podnikání a díky základní dotaci se právě teď pod jejich rukama začínají rozbíhat různé aktivity – chov koz, šicí dílna, prodej látek, květin, hraček či zeleniny.

 

 

Související informace

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371