Nedotknutelní poslanci? Ano, v dětském parlamentu našeho projektu

Nedotknutelní poslanci? Ano, v dětském parlamentu našeho projektu

Malarkal, jméno oranžové kytky, si zvolili za název svého dětského parlamentu děti v jihoindické vesničce Pattakarn Palayam. Podařilo se jim prosadit to, o co již delší dobu marně usilovali dospělí obyvatelé vesnice. Zorganizovali petici za vybudování odvodňovacího systému ve své vesnici a odevzdali ji předsedovi místní samosprávy. Ten, pohnutý iniciativou dětí, prosadil návrh do nejbližšího jednání místní rady. Jestli se odvodnění opravdu podaří vybudovat, je zatím otázkou, nicméně první úspěch už děti na svém kontě mají a jsou motivovány dosahovat dalších. Tím více, že řada z nich jsou chudé děti z kasty nedotknutelných.

Takových parlamentů už vzniklo v rámci projektu podpořeného Charitou Praha v jižní Indii 25. Angažuje se v nich 700 mladých lidí ve věku 10 až 18 let, dále skupina učitelů, animátorů a nadšených dobrovolníků. „Dětské parlamenty považujeme za klíčové zejména pro chudé děti,“ vysvětluje koordinátor projektu, otec Hendry F. Lawrence. „Díky práci v parlamentě se učí přebírat společenskou odpovědnost, vystupují na veřejnosti, prezentují své názory a postoje, diskutují. Nabývají sebejistoty a pocitu příslušnosti ke společnosti.“ Děti na vlastní kůži poznávají, jak aktivní přístup dokáže měnit věci v jejich okolí. Učí se využívat dostupných možností a kreativně hledat řešení tam, kde možnosti chybí. Jedna z důležitých oblastí, na kterou se mimo jiné zaměřují, je odstraňování dětské práce. Identifikují děti, které nechodí do školy, a se kterými pak může dále pracovat partnerská organizace Charity v rámci jiných projektů, například v rámci Adopce na dálku®.

Věříme, že tento projekt bude přinášet své ovoce i v budoucnu. Že děti se stejným nadšením, které dnes věnují záležitostem svých obcí, budou jako dospělí lidé přistupovat k veřejným otázkám největší demokracie světa.

Podrobnosti o celém projektu najdete na stránce Osvěta a poradenství pro mládež.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371