Ocenění pro Karmelitské učiliště v Bídaru

Ocenění pro Karmelitské učiliště v Bídaru

Karmelitské učiliště v indickém Bídaru získalo ocenění od Národního institutu otevřeného vzdělávání (The National Institute of Open Schooling) zřízeného indickým Ministerstvem rozvoje lidských zdrojů. Studentky učiliště podporuje Arcidiecézní charita Praha v programu Adopce na dálku®, v uplynulých letech podpořila Charita také přístavbu internátu Karmelitského učiliště.

Jedním z hlavních cílů Karmelitského učiliště je poskytnout odbornou přípravu chudým děvčatům z vesnic. V jejich vesnicích vzdělávací zařízení nejsou, takže jedinou možností studia jsou internátní školy ve městech. Díky programu Adopce na dálku® mohou být tyto potřebné dívky přijaty do Karmelitského učiliště. Na škole pak studují formou několikaměsíčních až dvouletých kurzů v oborech sekretářská praxe, švadlena, provoz pohostinství aj. V rámci studia také mohou absolvovat praktické předměty jako je práce s počítačem, psaní na stroji či výuka anglického jazyka i předměty zájmové jako jsou zpěv, tanec aj. Škola udržuje dobré vztahy s mnoha organizacemi, kde dívky po absolvování kurzů mohou najít zaměstnání. Pro chudá vesnická děvčata, která jsou marginalizovanou částí indické společnosti, je vzdělání poskytnuté Karmelitským učilištěm velkou šancí na zlepšení jejich života.

Národní institut otevřeného vzdělávání koordinuje a rozvíjí v Indii velmi běžnou formu studia na tzv. otevřené škole (open school). Otevřená škola nabízí obvykle výuku v praktických oborech, které umožní absolventům získat konkrétní pracovní uplatnění. Kurzy otevřené školy trvají kratší dobu než formální vzdělávání, od několika měsíců po dva roky. Jejich studium je méně nákladné. Studenti získají certifikát o vzdělávání, aniž by museli absolvovat dlouholeté formální vzdělávání. Podporou otevřených škol, jejichž rozvoj má na starosti Národní institut, reagovala indická vláda na omezené možnosti sociálně slabých vrstev zvláště na vesnicích získat běžné vzdělání.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371