Podnítit zájem o studium – cíl nového projektu v Indii

Podnítit zájem o studium – cíl nového projektu v Indii

„Jak dopadly zkoušky?“ ptají se rodiče syna. „Zkoušky jsem složil skvěle. Učitelé byli nadšeni. Dokonce mě požádali, abych ty zkoušky na podzim zopakoval.“
Usilujeme o to, aby takto nedopadly výsledky, na které čekají indičtí žáci zapojení do našeho netradičního vzdělávacího projektu. Čtěte více.

Březen byl pro indické děti obdobím intenzivních připrav na závěrečné zkoušky, které se konaly koncem měsíce. Navzdory pilné přípravě se bohužel výše uvedený vtip stává pro mnoho vesnických dětí smutnou realitou. Tento rok se mohou výsledky zkoušek zhoršit. Podle reportu neziskové organizace Pratham o stavu školství v Indii za rok 2012, vzdělávací standardy na indickém venkově výrazně klesly.

Děti z venkova tvoří zvláštní skupinu žáků, která postrádá dostatečnou motivaci ke studiu. Většinou pocházejí z chudých rodin, které stěží našetří na školné a rodiče nemají čas pomáhat s domácími úkoly. Na školách potkávají bohatší a vzdělanější vrstevníky. Srovnání s nimi ještě více snižuje sebedůvěru těch méně šťastlivých. Mnoho z nich ztrácí zájem o studium úplně a předčasně ukončuje školní docházku. S výše uvedeným problémem bojuje celá země. Prostřednictvím investic do vzdělávání na nižších úrovních chce vláda dostatečně připravit děti z venkova na další rozvoj, který pomůže přetnout uzavřený kruh chudoby této skupiny.

Tomuto cíli má také napomoci projekt pod vedením našeho indického partnera ve 40 vesničkách distriktu Bídár v indické Karnátace. “Prostřednictvím několika neotřelých, zajímavých a nových přístupů se snažíme korigovat chyby v dosavadní výuce,” říká otec Santhosh Dias, koordinátor projektu. “Chceme zvýšit zájem dětí o studium a lépe je k němu motivovat. Individuální přistup ke každému žákovi nám pomáhá identifikovat jejich nadání a následně je rozvíjet, vylepšit jejich komunikační schopnosti a další pro život potřebné dovednosti.”

Proto se děti během pro ně zařizovaných táborů učí nejen mnemotechnice nebo zvládání obtížné školní látky, ale visí i na laně, aby si konečně začaly více důvěřovat. Ale nebojte se! Po celou dobu tábora jsou děti ve stálé péči speciálně vyškolených pracovníků a učitelů. Hlavním cílem veškerých uskutečněných aktivit  je probudit v dětech silnou motivaci a touhu učit se. Jelikož změna dětské psychiky a posílení jejich seběvědomí je úkolem nesmírně obtížným, snaží se projektoví realizátoři dosáhnout tohoto cíle využitím výše zminěných, nekonvenčních metod.

Máme duben. Zkoušky v Indii proběhly. Čekáme na výsledky. Tentokrát se úspěsnost žaků stane zároveň známkou úspěšnosti naší  práce.

Držte nám palce!

Více informací o projektu najdete v sekci Probíhající projekty v Indii.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371