Osvěta a poradenství pro mládež

 

Popis výchozí situace a cíle projektu 

Mladí lidé (ve věku 10 – 24 let) tvoří přibližně třetinu současné indické populace. Navzdory tomu, že představují tak početnou skupinu obyvatel, jejich potřeby nejsou ve společnosti dostatečně reflektovány. Z konkrétnějších statistik naší partnerské organizace Centre for Education and Empowerment of the Marginalised (CEEMA) můžeme vyčíst mimo jiné následující fakta:

  • 22 % rodičů dětí z programu Adopce na dálku® v oblasti Erode je nakaženo virem HIV/AIDS
  • 35 % matek těchto dětí trpí vážnou podvýživou a chudokrevností
  • 4,5 % z těchto dětí jsou sirotci, 27,5 % polosirotci

Cvičení zvládaní konfliktůTyto údaje a analýza nejčetnějších problémů dospívajících mladých Indů posloužily jako základ a inspirace pro realizaci rozvojového projektu „Osvěta a poradenství pro mládež“ v jihoindickém státě Tamilnádu. Cílem projektu je zvýšit povědomí dospívajících mladých lidí především ve věcech mezilidských vztahů, sexuality a rodičovství. V současné době způsobuje minimální informovanost nízký sňateční věk, častá těhotenství v pubertálním věku, problémové těhotenství a porody, vysokou úmrtnost mladých matek, rizikové potraty, šíření pohlavních nemocí atd. Prostřednictvím tohoto projektu získala mládež komplexní přehled ve zmiňovaných oblastech.

Cílová skupina 

Projekt pracoval především s mladými lidmi a jejich rodiči. Celkem je do jeho aktivit zapojeno přibližně 700 osob, včetně dětí znevýhodněných různým způsobem oproti ostatní populaci (děti migrantů, děti nakažené HIV/AIDS atd.).

První rok projektu

V prvním roce byl projekt realizován prostřednictvím osvětové a poradenské činnosti. Speciálně vyškolený personál pro práci s mládeží pořádal přednáškové cykly ve 30 vesnicích v distriktech Erode, Karur a Tirupur. Přednášky byly určeny zejména dospívajícím a soustředily se do následujících okruhů:

  • sexuální výchova a rodičovství
  • zvládání konfliktů a složitých životních situací
  • osobnostní rozvoj, získání životních dovedností
  • domácí násilí

Děti jsou zaujaty poutavými aktivitamiPodařilo se vzbudit zájem studentů, kteří se rozhodli při přednáškách pomáhat v navazujícím roce projektu. Z jejich iniciativy byl také založen dětský parlament a vytvořila se síť kontaktů s některými místními neziskovými organizacemi.

Druhý rok projektu

Ve druhém roce projekt pokračoval v osvětové činnosti. Kromě výše zmíněných témat byl větší prostor věnován aktuálním a žádaným tématům:

  • sexuální násilí – jak jej rozeznat, jak mu předcházet, jaké jsou jeho příčiny a důsledky
  • profesní poradenství – jak identifikovat, rozvíjet a využívat své silné stránky a nadání, jak zvolit vhodný studijní obor, jak zvládat stres ze zkoušek, jak se chovat u pracovního pohovoru

Další aktivitou, která obohatila druhý rok projektu byla organizace večerního doučování pro sociálně slabé děti. Různé doučovací kroužky dnes v Indii zažívají podle slov místních sociálních pracovníků velký rozmach. Paradoxně ti, co je nejvíce potřebují, si nemůžou dovolit za hodiny platit. Proto v rámci projektu vznikla iniciativa poskytující doučování zdarma prostřednictvím dobrovolníků. Pravidelně se koná ve 12 místech celkem pro 463 dětí. Paralelně jsou poskytovány konzultace a poradenství i rodičům dětí.

Během roku se podařilo také založit 25 dětských parlamentů. Tyto parlamenty u dětí trénují cílevědomost, vůdčí schopnosti, aktivitu i vystupování na veřejnosti. Pomáhají dětem uvědomovat si svá občanské práva a povinnosti.

Další průběh realizace projektu

Činnost dětských parlamentů i doučování pro chudé pokračují i po ukončení podpory Charity Praha především díky angažovanosti tamní federace žen a sociálních pracovníků.

Zapojte se 

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20970 (Komunitní rozvoj). Děkujeme. 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Indii!

Individuální poradenstvíNěkteré aktivity vyžadují více prostoruPersonál je odborně veden k práci s mládežíPřitažlivost školení zvyšují soutěže a kreativní úkolySkupinové poradenstvíSoutěž týmůV rámci projektu se založil dětský parlamentDoplňkovou aktivitou projektu je i odpolední doučováníŠkola hrou aneb poznávání životních hodnot prostřednictvím týmové hryTakhle se pracuje s rodiči mladých lidíTréningový program maminek na téma sebeúcta

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371