Zlepšení podmínek bydlení na internátu Navachetana 

Popis výchozí situace a cíle projektu:

Distrikt Bidžápur, kdysi významná historická oblast, je dnes domovem 95 slumů. Především kvůli suchému klimatu se tento kraj v současnosti potýká s velkou chudobou a ještě větším počtem přidružených potíží. Jedním z nejproblematičtějších témat jsou práva dětí. Odhaduje se, že až 42 % manželství v distriktu tvoří manželství dětská, narazíme zde často na dětskou práci, obchodování s dětmi, na vzestupu je dětská kriminalita i sebevražedné pokusy dětí.

Jezuité, s nimiž Charita Praha spolupracuje, začali v Bidžápuru působit začátkem devadesátých let minulého století. Oblast dětských práv si vybrali jako jednu ze svých priorit. Zprovoznili školu, která nabízí neformální vzdělávání dětem, které z rozličných důvodů opustily školu, a umožňuje jim „přemostění“ zpátky do normální školy (tato forma vzdělávání je označována jako "bridge courses"). Pro žáky kurzu slouží internát Navachetana. Jeho budova má tři patra. V současnosti ji obývá 110 dětí ve věku 9 – 18 let. Kromě žáků výše zmiňovaného kurzu zde bydlí také žáci škol Loyola Yomiuri School a Loyola Pre-University College, které byly zbudovány pro děti ze slumů.

Na žádost jezuitů jsme se rozhodli podpořit provoz internátu Navachetana.

Cílová skupina:

Děti a mladí lidé v internátě Navachetana patří ke zranitelným skupinám obyvatelstva. Jsou mezi nimi děti chrámových prostitutek, děti nakažené virem HIV, děti svobodných matek, alkoholiků, děti, které musely předčasně opustit školní lavice.

Díky pobytu na internátu se dětem dostává příjemného prostředí, kde se mohou psychicky, intelektuálně, fyzicky i sociálně rozvíjet. Nejslabším dětem se soustavně věnují mentoři. Díky soužití s dětmi ze „zapovězených“ rodin se také odbourávají společenská tabu v rámci nejmladší generace.

Způsob využití příspěvku z Charity Praha

Z našeho příspěvku byla vyřešena nejakutnější současná potřeba internátu. Zakoupení nádrže a systému k zabezpečení nezávadné čisté vody. Voda, kterou má internát k dispozici, je tvrdá a zásaditá, není bez filtrace vhodná ke konzumaci. K čištění vody původně sloužilo malé a často poruchové zařízení, které nedokázalo dobře zvládnout kapacitu 110 dětí a personálu.

Díky našemu projektu internát nově disponuje systémem na filtraci vody, který dokáže zpracovat 500 litrů vody za hodinu. U dětí se již projevil snížený výskyt nemocí, přenášených vodou, jako břišní tyfus a zažívací potíže.

Děti mají díky zlepšenému zdraví více energie a vůle věnovat se škole.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20960 (Vzdělávání). Děkujeme.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Indii! 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371