Rozvoj vesnických komunit a pomoc ženám v Indii

Rozvoj vesnických komunit a pomoc ženám v Indii

Nedílnou součástí Adopce na dálku® jsou rozvojové projekty, jejichž prostřednictvím aktivně pomáháme celé komunitě a oblastem, v nichž děti žijí. Jeden z projektů probíhá již šestým rokem v zaostalé zemědělské oblasti Tarikere v indickém státě Karnátaka. »»»

Jedná se o pomoc dlouhodobou, která se snaží pozdvihnout sociální a ekonomické podmínky lidí, pomoci k soběstačnosti a zlepšit kvalitu jejich života. Projekt celkového rozvoje vesnických komunit, který už šestým rokem probíhá v zaostalé zemědělské oblasti Tarikere karnátackého okresu Chikmagalur, je jedním z nich. Zaměřuje se zejména na sociálně znevýhodněné skupiny, jako jsou tělesně či duševně postižení, chudí, negramotní, ženy aj.

Minulý rok se charita věnovala zejména zlepšování postavení žen v komunitách, posilovala stávající svépomocné skupiny. Sociální pracovníci se snaží o aktivní podíl občanů v lokální vládě a vytvoření silné občanské společnosti.

A tak členové svépomocných skupin aktivně usilují o zlepšení svých životních podmínek. S pomocí sociálních pracovníků podávají na tamní úřady petice za přístup k pitné vodě, čištění vodních nádrží, instalaci pouličních lamp nebo opravu a zpevnění přístupových cest do vesnic. Statečně hájí svá práva, například stížnostmi na úřadech, a také se zúčastňují schůzí místních vládních orgánů. Dokonce úspěšně kandidují v místních volbách.

CESTA K SOBĚSTAČNOSTI

Na začátku nebylo jednoduchým úkolem zaplnit přednáškový sál zájemci o zdravotní prevenci nebo o besedu o přípravě plnohodnotného jídla. Lidé nebyli ochotni se zúčastnit vzdělávacích programů nebo schůzek svépomocných skupin, protože kvůli tomu přicházeli o půldenní výdělek. Byli nedůvěřiví a uzavření vůči veškerým inovacím, které projekt přinášel. Během pěti let se proměnili v drobné podnikatele a aktivní občany, kteří se snaží udržet své životy na slušné úrovni. Nejen děti ve školách, ale i celá komunita drží po hromadě a společně bojuje o důstojnou existenci.

DOSAVADNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU CELKOVÉHO ROZVOJE VESNICKÝCH KOMUNIT SE ZAMĚŘENÍM NA POMOC ŽENÁM A JEJICH RODINÁM

  • bylo zformováno již 75 ženských, 8 mužských a 10 dětských svépomocných skupinek, celkově o 1 349 členech
  • 215 rodin provozuje samostatnou výdělečnou činnost: prodej látek a oblečení, obchod se šrotem, zemědělství, bistra a bufety, chov koz a jiných zvířat, malé obchůdky, prodej ovoce a zeleniny, knižní stánky, kosmetické salony...
  • ženy se díky pravidelným schůzkám skupinek vymanily ze sevření čtyř stěn své domácnosti, začaly se aktivně zajímat o dění ve svém okolí, a 13 z nich se dokonce ve volbách dostalo do místních samospráv
  • 75 % chudých členů svépomocných skupin a jejich dětí zlepšilo svůj zdravotní stav a způsob výživy zásluhou školení zaměřených na zdraví a výživu
  • školení o důležitosti vzdělání zase zlepšila školní docházku dětí, které navíc ve škole každý den dostávají výživný oběd
  • společnou snahou se podařilo ve 22 vesnicích zavést veřejné osvětlení, vybudovat kanalizaci, zabezpečit pitnou vodu, zlepšit stav cest či dostupnost zdravotních služeb
  • všichni členové skupin se již dovedou minimálně podepsat, někteří z nich si dokončili základní vzdělání či krejčovský kurz
  • 2. ledna 2013 se členové komunity zúčastnili v Tarikere demonstrace proti násilí na ženách. V souvislosti s tímto problémem bylo také předloženo memorandum krajskému hejtmanovi.

Více informací o projektu rozvoje vesnických komunit se zaměřením na pomoc ženám a jejich rodinám v Tarikere.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371