Školní výlet do historického města Talakad (Indie)

Školní výlet do historického města Talakad (Indie)

Stovka dětí z kraje Bengalúr, které jsou podporovány programem Adopce na dálku®, se zúčastnila poznávacího výletu do historického města Talakad v jihozápadní Indii. Pro děti a mladé lidi, kteří se jen zřídka podívají za hranice své vesnice či školy, je takový výlet opravdovým svátkem.

Cíl jejich výletu, Talakad, je pro Indy speciální hned z několika důvodů. Nachází se v něm posvátné chrámy, z nichž velká část byla v 16. století zavátá pískem. Dnes je už možné navštívit pouze 5 z původních 30 chrámů, každý z nich představuje významnou architektonickou památku. Hinduisty je město pokládáno za posvátné, váže se k němu řada lokálních i náboženských legend, například ta o Rámovi, který si v Talakadu dopřál přestávku na své pouti na ostrov Lanka.

Naše děti se do historického místa přišly na vlastní oči podívat na to, o čem se ve škole učí. Mohly si tak rozšířit své vědomosti o vlastní kultuře. Na zpáteční cestě se zastavily u řeky Kávérí. I když koupání, jaké známe v létě u nás, není v Indii běžné, děti si u řeky užily spoustu legrace.

Děkujeme všem dárcům z programu Adopce na dálku® za možnost zorganizovat pro děti tento školní výlet.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371