Z prázdninové školy v Indii

Z prázdninové školy v Indii

Animátorka maluje se skupinkami dětí stromy a přitom vysvětluje: „Kořeny stromu poskytují oporu kmeni a větvím, na kterých dozrává ovoce. Podobně Charita Praha podpírá rodiny, ve kterých žijete a rostete vy. Díky tomu máte možnost dozrát v lékaře, policisty, učitele, inženýry, každý dle svého snu.“

Nacházíme se uprostřed prázdninové školy v malé vesničce v indickém kraji Kolar. Příměr naší organizace ke kořenům námi upřímně pohnul.

V kraji Kolar jsme před časem podpořili doučování pro chudé děti z venkova. Během pravidelných odpoledních setkávání učitelé s dětmi probírají učivo, jež ve škole činí největší potíže. Kromě toho zorganizovali pro děti dva prázdninové tábory. Jejich nosnou myšlenkou byl komplexní osobnostní rozvoj dětí, zapojených do projektu.

Kvůli bídě nemá ani dnes řada indických dětí přístup ke vzdělání. Indie se řadí mezi pět zemí s největším počtem dětí ve věku 6 – 11 let, které nechodí do školy. Dle statistik UNESCO se jedná až o 1,4 milionu indických dětí v daném věkovém rozpětí. Děti z chudých rodin, i když školu navštěvují, jsou vysoce rizikovou skupinou, náchylnou docházku předčasně přerušit. Postoj vlády k řešení této situace hodnotí naší kolegové v regionu jako apatický. Tím se otevírá prostor pro neziskové organizace. Snahy, jak vylepšit stávající poměry, probíhají na několika úrovních, vzájemně se doplňují. Klíčovým cílem námi podpořeného projektu bylo prostřednictvím pravidelných doučování:

  • vylepšit akademický výkon dětí
  • rozšířit jejich vědomostní základnu
  • zvýšit motivaci ke studiu
  • omezit pravděpodobnost, že předčasně ukončí školní docházku

Děti ale potřebují růst nejen v rovině školních výsledků. Během prázdninových škol měly příležitost hravou formou rozvíjet své sociální dovednosti, trénovat se v trpělivosti, překonávání překážek a týmové spolupráci. U malování stromu a představení Charity Praha nahlédly globální propojenost různých částí světa, pojetí lidské solidarity. Daly si závazek, že dostudují, a když vyrostou, budou také pomáhat potřebným. Než se tak stane, přijměte jejich pozdravy a poděkování za podporu.

Více o projektu.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371