Ženy jsou více slyšet, v rodině i ve společnosti

Ženy jsou více slyšet, v rodině i ve společnosti

Diecézní Charita v indické Šimoze, s níž spolupracujeme na řadě rozvojových projektů, slaví letos 25. výročí od svého založení. Dlouholetému řediteli Charity v Šimoze P. Veereshovi Morasovi jsme u této příležitosti položili několik otázek. 

Co lidi v Šimoze nejvíc trápí?

Vzdělání si mohou dovolit pouze bohatí. Propast mezi bohatými a chudými se navíc dál prohlubuje. Vláda sice deklaruje potřebu pomoci nejchudším vrstvám, ale mnohé její kroky směřují spíše k podpoře velkých korporací. O tomto problému se ale v médiích nemluví.  Životní náklady v posledních letech vzrůstají. Lidé proto sotva vycházejí s penězi a ocitají se v dluzích.

V čem se situace podle vás za uplynulých 25 let zlepšila?

Před 25 lety byla negramotnost na opravdu velké úrovni. Nyní jsou si chudí vědomi důležitosti vzdělání a mají snahu posílat děti do škol. Dokonce i negramotní rodiče se chtějí naučit číst a psát. V minulosti bylo dívkám odpíráno právo na vzdělání. V domácnostech neměly ženy žádné rozhodovací právo. Situace se postupně zlepšuje, a to především díky svépomocným skupinám. Ženy si začínají být vědomy svých práv a jsou více slyšet, nejen v rámci rodiny, ale též ve společnosti.

Co pro rodiny v Šimoze znamená program Adopce na dálku®?

Kdyby nebylo vaší podpory, tisícům dětí by se nedostalo kvalitního vzdělání. Důležité je také to, že se program nesoustředí jen na děti, ale také na rodiny, zejména na matky. Návštěvy rodin, poradenství, podporování úsilí matek při zapojení do svépomocných skupinek, vzdělávací aktivity o jejich právech a mnoho dalšího se viditelně podílí na zlepšení sociální a ekonomické situace rodin.

Stojíte v čele organizace, která pracuje s desítkami tisíc chudých lidí. Vybaví se vám nějaké konkrétní setkání či zážitek, který vás zasáhl?

Ano, je jich několik. Například setkání se studentkou, která díky programu Adopce na dálku® dokončila studia a našla dobrou práci. Po první výplatě přišla k nám do kanceláře a celou ji věnovala na podporu některého ze sociálně slabých studentů.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371