Naše pomoc v Konžské demokratické republice

Arcidiecézní charita Praha rozšířila svou působnost do Konga v roce 2006 na žádost českého velvyslance RNDr. Jana Filipenského. Rozvojová pomoc putuje do chudinských čtvrtí hl. m. Kinshasy a je na místě koordinována partnerskou organizací. 

V roce 2008 zrealizovala Arcidiecézní charita Praha první humanitární projekt na východě země financovaný z darů české veřejnosti. V následujících letech navazovaly další humanitární intervence podpořené Ministerstvem zahraničních věcí. Tyto intervence se staly součástí komplexního humanitárního zásahu sítě Caritas Internationalis (celosvětové sdružení Charit) a místním koordinátorem bylo národní středisko Charity v Kongu.

Jak pomoci

Podpořte pomoc chudým lidem v Konžské demokratické republice. Váš dar zašlete na účet 749011/0100, variabilní symbol 20 900 (Kongo).

Užitečné odkazy

Aktuálně z Konga:

Konžský chlapec obviněný z čarodějnictví našel útočiště v Centru pro děti ulice

Konžský chlapec obviněný z čarodějnictví našel útočiště v Centru pro děti ulice

Konžský chlapec Mbongo byl obviněn z čarodějnictví. Během brutálních obřadů, při nichž byl spoután řetězem, z něj měl šaman vymýtit zlého ducha. Zní to neuvěřitelně, ale tento příběh je skutečně pravdivý a udál se v současném světě. Centrum Ndako Ya Biso pro děti ulice usiluje díky podpoře Arcidiecézní charity Praha o usmíření v rodinách, které uvěří podvodníkům a dopustí, aby bylo pácháno násilí na těch nejzranitelnějších – na dětech.

„Mé" africké dítě má mobil! Je skutečně potřebné?

„Mé" africké dítě má mobil! Je skutečně potřebné?

Několik dárců dostalo v rámci programu Adopce na dálku® aktuální fotografii dítěte, které na ní drží v ruce mobil. Obrátili se na nás s dotazem a obavami, zda toto dítě opravdu patří mezi nejpotřebnější, když jeho rodina vlastní mobilní telefon. Více k tomuto tématu najdete v následujícím článku >>>

Premiantkou třídy

Premiantkou třídy

Kdyby Adopce na dálku® vyhlašovaly vítěze jako v hudebních soutěžích, skokanem roku by se bezpochyby stala devatenáctiletá Belotie Bernadette z konžské Kinshasy.

Centrum pro děti ulice otevřelo své brány veřejnosti (Konžská demokratická republika)

Centrum pro děti ulice otevřelo své brány veřejnosti (Konžská demokratická republika)

Centrum pro děti ulice v Kinshase, které podporují čeští dárci prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha, pořádalo den otevřených dveří. Ředitelé a pedagogové škol, studenti sociálních oborů, lidé žijící v sousedství, představitelé neziskových organizací i novináři z místní televize se seznámili s činností Centra a zhlédli kulturní program připravený dětmi.

Místo nečinnosti schopnost naplnit základní potřeby rodiny (Kongo)

Místo nečinnosti schopnost naplnit základní potřeby rodiny (Kongo)

V konžské Kinshase se uskutečnilo další z pravidelných setkání matek, jejichž rodina přijala „dítě z ulice“ a které zároveň zahájily díky podpoře vlastní drobné podnikání (čtěte více o mikrokreditech pro rodiny v Kongu). Hlavním cílem setkání bylo vzájemné sdílení zkušeností, připomenutí si cílů projektu a plánování jeho dalšího průběhu.

Mikrokredity pomáhají konžským rodinám, které přijaly „dítě z ulice“

Mikrokredity pomáhají konžským rodinám, které přijaly „dítě z ulice“

Komunita Chemin Neuf v konžském hlavním městě Kinshase poskytuje nově mikrokreditní půjčky rodinám, které přijaly zpět kluka či dívku žijící na ulici. Získáním ekonomické nezávislosti se zvyšuje šance, že si rodina dítě ponechá. Mikrokredity tak pomáhají naplnit hlavní poslání Centra pro děti ulice Ndako Ya Biso, které usiluje o integraci dětí zpět do rodin a které funguje i díky dárcům Arcideicézní charity Praha.

Centrum děti ulice už i pro dívky

Centrum děti ulice už i pro dívky

Sedm let od založení centra pro děti ulice Ndako ya biso v Kinshase se centrum začalo věnovat i práci s dívkami. Pokud jim je 6–13 let a z nějakého důvodu se ocitly na ulici, mají možnost využít služby centra – mohou se v něm například umýt, oprat si věci, najíst se, popovídat si s psychologem. Protože je pro ně život na ulici těžší než pro chlapce, centrum jim nabízí i možnost přespání. Hlavní snahou centra přitom zůstává integrace dětí zpět do rodinného života. Více o projektu, který třetím rokem podporujeme, se můžete dočíst zde.

Ndako ya biso slaví "100 let"

Ndako ya biso slaví "100 let"

Oslavu denního centra Ndako ya biso, za zvuků bubnů, otvírala mše svatá. V tento den si asi dvacet dětí ulice společně s patnácti sociálními pracovníky, lektory a desítkami příznivců centra připomínali narozeniny či jiná výročí některých svých kamarádů a spolupracovníků, jejichž životy jsou s Ndako ya biso pevně spjaty. Součet oslavovaných výročí byl zaokrouhlen na krásnou „stovku“.  Více

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371