Konžský chlapec obviněný z čarodějnictví našel útočiště v Centru pro děti ulice

Konžský chlapec obviněný z čarodějnictví našel útočiště v Centru pro děti ulice

Konžský chlapec Mbongo byl obviněn z čarodějnictví. Během brutálních obřadů, při nichž byl spoután řetězem, z něj měl šaman vymýtit zlého ducha. Zní to neuvěřitelně, ale tento příběh je skutečně pravdivý a udál se v současném světě. Centrum Ndako Ya Biso pro děti ulice usiluje díky podpoře Arcidiecézní charity Praha o usmíření v rodinách, které uvěří podvodníkům a dopustí, aby bylo pácháno násilí na těch nejzranitelnějších – na dětech.

Centrum Ndako Ya Biso pomáhá dětem z uliceMbonga se po náhlé smrti jeho matky ujal strýc. Několik let na to přišel strýc o práci a rozvedl se. Dvě události, které vzbudily v jeho hlavě mnoho otázek a které ho přiměly, aby se obrátil na místního proroka o radu. Tito proroci jsou často rodinami v Kongu považovány za duchovní otce či boží muže, těší se autoritě. Mbongův strýc se radil hned s několika takovými muži. Všichni z nich bezpečně identifikovali Mbonga jako čaroděje a původce neštěstí ve strýcově rodině, žádný z nich však rodině nechtěl pomoci. Důvod byl prostý, strýc neměl dostatek peněz na vymýcení nadpřirozených sil ze svého synovce. Konečně se jeden z nich na tento úkol podvolil. Souhlasil s částkou, kterou měl strýc k dispozici, s tím že zbytek se doplatí později.

Školení pro terénní pracovníky Centra Ndako Ya BisoMbongovi se podařilo z kostela tohoto proroka utéci a pomoc vyhledal v Centru Ndako Ya Biso pro děti ulice. Pracovníci centra chlapce vyslechli, navázali kontakt se strýcem a začali pracovat na znovusjednocení rodiny. Součástí práce bylo i setkání s dotyčným prorokem. Z jeho strany bylo setkání zejména o vychvalování svých úspěchů a nabízení dalších služeb. Naši pracovníci mu navrhovali, aby pokračoval v modlitbách za dítě, ale upustil od praktik vymýtání, aby chlapec netrpěl a mohl chodit do školy.

Po odchodu od proroka následoval dlouhý rozhovor se strýcem. Měl za účel přimět jej zamyslet se nad tím, zda tento boží člověk opravdu koná ve světě dobro, hlásá lásku a jednotu rodin, nebo spíše své ovečky okrádá. Případ chlapce Mbonga zatím není uzavřen. Věříme však v jeho zdárný konec. Naši kolegové pokračují v neúnavné práci smiřování rodin a hledání kompromisních, mírumilovných řešení tak, aby děti nemusely procházet traumatickými zkušenostmi.

Podpořte, prosíme, činnost Centra Ndako Ya Biso. Váš dar v jakékoli výši můžete zaslat na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20900 (Projekty v Kongu). 

Související články

Premiantkou třídy (2. září 2015)
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371