Ndako ya biso slaví "100 let"

Ndako ya biso slaví "100 let"

Oslavu denního centra Ndako ya biso, za zvuků bubnů, otvírala mše svatá. V tento den si asi dvacet dětí ulice společně s patnácti sociálními pracovníky, lektory a desítkami příznivců centra připomínali narozeniny či jiná výročí některých svých kamarádů a spolupracovníků, jejichž životy jsou s Ndako ya biso pevně spjaty. Součet oslavovaných výročí byl zaokrouhlen na krásnou „stovku“.  Více

Zájem byl veliký a stály se dokonce i frontyPracovníci centra se shodli na tom, že příležitostí k veselí není nikdy dost. Využili tedy možnosti potěšit chlapce, jejich rodiny, přátelé centra i sami sebe. Uspořádanou oslavou upozornili na místní centrum a jeho poslání. Všem přítomným zpestřili den a vysvobodili je, alespoň na chvilku, z šedi všedních dní. V podobných akcích vidí zároveň způsob psychosociální podpory chlapců bez přístřeší, kteří se díky centru již šest let úspěšně navracejí do původních rodin nebo se stanou členy rodiny náhradní. Od roku 2005 našlo znovu domov  okolo 650 dětí z ulice. A to si oslavu určitě zaslouží.

Po bohoslužbě si chlapci společně s vychovateli připravili krátké představení plné akrobatických kousků, při nichž se kromě publika bavili i oni sami. „Sportovní aktivity jsou jednou z metod, kterou při práci s dětmi aplikujeme. Sport jim totiž pomáhá vybít nashromážděnou agresivitu, kterou bohužel potřebují k přežití na ulici“, vysvětluje sociální pracovnice a oslavenkyně Eyenga.

Účastníci oslavPo uvítání a krátkém programu následoval slavnostní oběd, který vyhládlí chlapci přijali s povděkem. Ženy z místní komunity se opravdu snažily a připravily pro všechny přítomné lákavé a chutné pohoštění. Během oběda představil sociální pracovník Arnaud činnost centra Ndako ya biso a vysvětlil, proč se jejich pomoc zaměřuje právě na chlapce:„Naše denní centrum funguje již od roku 2005 a zatím se zaměřuje pouze na práci s chlapci, protože je jednodušší znovu je integrovat do rodin. Dívky jsou na jednu stranu více poznamenány životem na ulici a jsou často oběťmi sexuálního či jiného násilí. Práce s nimi by tedy pro nás byla mnohem náročnější. Na druhou stranu na rozdíl od dívek, které si mohou „jednoduše“ vydělat peníze prostitucí, se chlapci musí mnohem více snažit, aby se uživili. Často se jim to nedaří, a proto jsou připravenější na návrat do rodin.“

Sociální pracovníci se věnují nejen chlapcům ale, také rodinným příslušníkům a příbuzným. Důvodem útěků dětí jsou totiž velmi často problémy a nepochopení ze strany dospělých členů domácnosti. Každý sociální pracovník má na starost okolo 20 dětí a pravidelně se s nimi i s jejich rodinami setkává. Věnuje se jim samozřejmě i po jejich návratu k rodinám, protože jde o náročný a dlouhodobý proces. „Ne vždy se ale integrace podaří a někteří chlapci se na ulici znovu vrátí. Přesto se však ročně úspěšně sloučí „stovka“ rodin,“ dodává s úsměvem Arnaud.

Děti uliceProslovy a gratulace pokračují, ke slovu se dostává lektorka základů gramotnosti, Fanny, která na hromadné oslavě také slavila své kulatiny. „Denně Ndako ya biso navštíví asi 30 chlapců přibližně mezi 6 až 16 lety, s nimiž pracuji po skupinách na základě jejich dosavadních znalostí. Klademe ale důraz na to, abychom fungovali stále pouze jako denní centrum, protože i to nám usnadňuje návrat dětí zpět do rodin. Rodina přes všechna příkoří poskytuje přeci jen lepší zázemí než-li ulice."

Stoletou oslavu uzavřela společná modlitba všech přítomných. Přání všech bylo, aby se centru i nadále dařilo a jednou ho třeba nebylo potřeba. Děkujeme všem dárcům, především z České republiky, kteří nám svými finančními dary pomáhají v realizaci tolik potřené pomoci v Kinshase.

Přejete-li si také i vy přispět na činnost denního centra Ndako ya biso, zasílejte, prosíme, své finanční prostředky na číslo účtu: 749011/0100, VS 209 01. Děkujeme!!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371