Pomoc dětem ulice - Ndako ya biso

 

Popis výchozí situace a cíle projektu:

Kinshasa, hlavní město Konžské demokratické republiky, má v současné době v konurbaci s Brazaville více obyvatelů než celá Česká republika. Obří velkoměsto sužuje množství problémů, doznívání občanské války, špatné hospodaření a korupce, nepředstavitelná bída a spousty odpadků. Projekt francouzské komunity Chemin – Neuf se rozhodl v Kinshase orientovat na práci s tzv. „dětmi ulice“, kterých zde žijí desetitisíce.

Hlavní východisko pro tyto děti shledává komunitní projekt v jejich integraci zpátky do rodinného života, oč – přímo či zprostředkovaně – svou prací usiluje. Projekt funguje na bázi denního centra a hlavně práce v terénu. Spolupracuje s odborníky a využívá konzultace se specialisty s dlouholetou praxí.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří děti, převážně chlapci, ve věku 8 až 16 let, jejichž domovem je ulice. Všechny tyto děti byly konfrontovány s násilím a brutalitou. Živí je špatně placené příležitostní práce a krádeže. Každý den přichází do centra přibližně 40 dětí, měsíčně se podaří zajistit či obnovit rodinné zázemí průměrně pro 10 z nich.

Příčiny toho, jak se děti dostaly z bezpečí svých domovů na špinavou ulici se různí. Některé osiřely, byly odvrženy macechou, kvůli hladu byly vyslány postarat se samy o sebe třeba ve věku, kdy se z našich dětí stávají prvňáčci. Mnoho dětí bylo opuštěno vlastní rodinou dokonce kvůli podezření z čarodějnictví. To je vůbec velmi častý důvod, rodina čelící existenčnímu problému věří, že za jejími nezdary musí stát ďábel a zlo zhmotněné v dítěti.

Ještě složitější problém představuje život na ulici pro dívky, které navíc ohrožuje sexuální násilí a prostituce. Dívkám se komunita systematičtěji začala věnovat na jaře 2012, na rozdíl od chlapců jim poskytuje i ubytování.

Popis  realizace projektu:

Projekt a samotné centrum Ndako ya biso (v překladu z místního jazyka lingala znamená „Náš dům“) funguje od roku 2005. Po pěti letech se komunitě podařilo získat větší prostory a poskytnout tak lepší zázemí pro komplexní práci s dětmi.

Samotné zařízení je pro děti útočištěm – umožňuje jim denně přicházet a v centru si oddechnout, umýt se a vyprat si věci, najíst se a strávit hodinku v alfabetizačním kurzu. K dispozici tady je hřiště, sprchy i jídelna. Centrum je připraveno léčit bolest těla v ošetřovně i bolest duše v psychologické poradně. Pro starší děti pomáhá shánět práci či vyučení v řemesle, pro mladší organizuje jednou ročně tábor v klidném lůně přírody.

Co mají chlapci striktně zakázáno, je zůstat v centru přes noc. Primárním cílem projektu totiž zůstává sjednocování rodin. Proto nemalá část práce probíhá v terénu – vyhledávání dětí, pátraní po jejich rodinách, přesvědčování, dokazování, usmiřování, nejednou po veškeré snaze úsilí zakončené neúspěchem. Personál centra si je vědom i nutnosti podporovat změnu veřejného mínění. Snaží se osvětou a prací s lidmi eliminovat víru v čarodějnictví a odpor k dětem ulice kvůli jejich spojení s kriminalitou a brutalitou.

Dosažené výsledky projektu:

Jak již bylo zmiňováno výše, měsíčně se úspěšně sloučí přibližně 10 původních rodin. Za dobu více než pěti let fungování centra se tak počet sjednocených rodin pohybuje kolem pěti stovek. Realita je však mnohem křehčí než suché statistiky a ve skutečnosti stačí, že v rodině onemocní miminko, vina se svede na navráceného sourozence „čaroděje“ a ten opět skončí bez střechy nad hlavou.

Centrum proto podporuje svůj cíl i tím, že se snaží pro sjednocené rodiny najít lepší bydlení, poskytuje jim mikropůjčky, odborně s nimi řeší vztahové konflikty. Pokud se navzdory veškerému úsilí nedaří rodiny reunifikovat, hledá rodiny náhradní, což je úkol mnohdy ještě náročnější. Dosažené úspěchy však dokazují, že existuje způsob i cesta, jak pomoci.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20900 (Projekty v Kongu). Děkujeme. 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky Vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Konžské demokratické republice!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371