Naléhavá pomoc ohroženým komunitám v poválečné oblasti severní Ugandy zasaženým ničivými přírodními neštěstími z důvodu nepříznivých klimatických změn

 Logo ČRA

Distribuce obsahu v rámci humanitární pomociPopis výchozí situace:

Severní Uganda se zmítala déle než 20 let v občanské válce. Během války opustila většina obyvatel svá obydlí a byla nucena odejít do uprchlických táborů. Zde se lidé nemohli věnovat tradičnímu způsobu obživy, zejména práci na poli, a stali se závislými na humanitární potravinové pomoci.

V současné době, kdy je situace v zemi stabilní, podporují neziskové organizace návrat místních obyvatel k původnímu způsobu obživy. Většina rehabilitačních programů však skončila neúspěchem. Lidem se totiž nedaří vypěstovat tolik, kolik potřebují, protože během dlouholetého pobytu v uprchlických táborech zapomněli tradiční zemědělské postupy. Nedokáží ani reagovat na klimatické změny, které zničily úrodu a v mnoha oblastech způsobily hladomor. Obyvatelstvo tak zůstalo odkázáno na nutričně nevyváženou stravu, která způsobuje slabost a náchylnost k nemocem.

Záměr projektu:

Zajištění humanitárních potřeb lidí postižených přírodní katastrofou.

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl zlepšit podmínky bývalých uprchlíků v severní Ugandě, kteří se po dvaceti letech občanské války navrátili zpět do původní domoviny. Kvůli nepříznivým povětrnostním jevům v důsledku klimatických změn si nedokáží zajistit obživu a je potřeba jim zajistit semena a nářadí pro obnovení jejich zemědělské činnosti. Dalším cílem je také rozšířit znalosti a zvýšit schopnosti u postižených komunit, aby mohly čelit podobným ničivým situacím.

Kontrola seznamu obsahu pomoci s jejich příjemciRealizace projektu:

Projekt jsme realizovali ve spolupráci s Charitou Gulu. Před začátkem projektu proběhlo celkem 15 komunitních a individuální setkání, při kterých byli zástupci vesnic a okresů seznámení s obsahem a způsobem realizace projektů. S pomocí místního faráře, katechety a zástupců místní komunity se podařilo identifikovat příjemce pomoci podle předem stanovených kritérií. Registrovali jsme 1000 rodin příjemců pomoci. Těm jsme předali dvě motyky, 10 kg semen kukuřice, 10 kg semen fazolí a 15 kg semen podzemnice olejné. Mezi červencem a listopadem 2010 byly vypěstované plodiny sklizeny. Příjemci pomoci byli mimoto proškoleni v technikách, jak efektivně čelit klimatickým výkyvům a v metodách ekologicky udržitelného zemědělství.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli na naši humanitární pomoc. Díky Vaší pomoci mohl být realizován i tento humanitární projekt.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371