Mateřská škola

V prvním sloupci je uveden název předmětu. Ve druhém sloupci je uveden maximální počet bodů/procent, které je možné v daném předmětu dosáhnout. Další vyplněný sloupec uvádí počet procent, kterého v daném předmětu Vaše dítě dosáhlo. V předposledním sloupci učitel krátce slovně hodnotí výsledek a v posledním sloupci je uvedena zkratka jména vyučujícího.

Poslední řádek TOTAL ukazuje celkový výsledek za školní rok, opět nejprve celkový možný počet bodů, pak počet bodů skutečně dosažený.

Vyjádření promoted to… znamená, že dítě postupuje do dalšího ročníku, příp. repeat znamená opakování ročníku. 

  • Very good nebo V. good , ozn. červeně = velmi dobrý, odpovídá naší známce 1
  • Good nebo F. good = dobrý, odpovídá naší známce 2
  • Average nebo Fair = průměrný, odpovídá naší známce 3
  • Weak = slabý, odpovídá naší známce 4, příp. Tried = prospěl
  • Very weak nebo Poor = velmi slabý, odpovídá naší známce 5

Pod hlavní tabulkou je uvedeno krátké slovní hodnocení školních výsledků dítěte, nejprve třídním učitelem a pak i ředitelem školy. Zároveň je zmíněno, co dítě potřebuje pro příští školní roky (REQUIREMENTS).

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371