Střední škola - UCE (Uganda Certificate of Education)

Zkouška na konci čtvrtého 4. ročníku SŠ je jednotná pro celou zemi a skládá se z povinných předmětů:

 • MATHEMATICS - matematika
 • ENGLISH – anglický jazyk
 • PHYSICS - fyzika
 • BIOLOGY - biologie
 • GEOGRAPHY - zeměpis
 • CHEMISTRY - chemie

A dále z libovolného počtu volitelných předmětů. Ty student volí po dohodě s učiteli tak, aby je byl schopen zvládnout. Minimálně však musí zkoušku složit z osmi předmětů.

Informace o výkonu studenta naleznete v hlavní tabulce. Známkování u jednotlivých předmětů (AGGREGATES - AGG) je na vysvědčení uvedené vpravo v rozsahu 1-9 = číslo na konci známky viz tabulka níže.

 %

výsledné hodnocení 

 75 - 100

 Disctinction 1

 70 - 74

 Disctinction 2

 65 - 69

 Credit 3

 60 - 64

 Credit 4

 55 - 59

 Credit 5

 50 - 54

 Credit 6

 44 - 49

 Pass 7

 40 - 43

 Pass 8

 0 - 39

 Failure 9

Hodnotící hranice je pouze ilustrační.

Význam těchto známek lze také vyjádřit následovně (čím nižší číslo, tím lepší výsledek):

 • 1-2        výborně
 • 3-6        dobře
 • 7-8        dostatečně/prospěl
 • 9            neprospěl

V řádku DIVISION/GRADE je uvedeno číslo po sečtení AGGREGATES, které nám udává výslednou známku. Čím nižší je výsledné číslo, tím lepší je výsledek = číslo na konci známky viz tabulka níže. Do součtu AGGREGATES se započítávají dva hlavní předměty – matematika a anglický jazyk – a dalších šest nejlépe hodnocených předmětů. Jestliže ale student neprospěje v jednom z hl. předmětů, případně z obou, obdrží o stupeň horší výslednou známku. Tedy odpovídá-li součet výsledné známce (Grade/Division) 2, bude jeho konečná známka 3.

 součet AGG

 výsledné hodnocení

8 - 32

 Grade/Division 1

33 - 45

 Grade/Division 2

46 - 58

 Grade/Division 3

59 - 69

 Grade/Division 4

70 - 72

Neprospěl

nesložil 8 předmětů 

Division 7

Pozn.: Student může postoupit do dalšího ročníku, jestliže dosáhne dobrého výsledného hodnocení a to i v případě, že neuspěje v nějakém předmětu.

Názvy předmětů

 • ENGLISH – anglický jazyk
 • ENGLISH LIT. – anglická literatura
 • ACCOUNTS – základy účetnictví
 • MATHEMATICS – matematika
 • C.R.E. nebo RELIGIOUS EDUCATION - náboženství
 • AGRICULTURE – zemědělství, pěstitelské práce
 • POL. EDUC – občanská výchova, politologie
 • GEOGRAPHY – zeměpis
 • FINE ART – výtvarná výchova
 • HISTORY – dějepis
 • COMPUTER – výpočetní technika
 • PHYSICS – fyzika
 • MUSIC – hudební výchova
 • BIOLOGY – biologie
 • OFFICE PRACTICE – kancelářské práce
 • CHEMISTRY – chemie
 • TAILORING – šití
 • LUGANDA – místní jazyk luganda
 • COMMERCE – obchod
 • HEALTH SCIENCE – zdravověda

O výstupu podporovaného dítěte z programu je dárce informován dokumentem vysvětlujícím důvody, pro které dítě opouští program (např. řádné ukončení studia) tzv. Leaving Form. Jestliže dárce tento dokument neobdrží, může předpokládat, že dítě nadále pokračuje ve studiu.

Pro lepší pochopení textu výše uvádíme příklad, jak si vedla u zkoušky Judith:

subjects
(předměty)

scores
(dosažených %)

aggregates
(známky)

 Anglický jazyk

 35

 9

 Náboženství

 62

 4

 Dějepis

 50

 6

Zeměpis

53

6

Luganda

63

4

Matematika

41

8

Fyzika

30

9

Chemie

29

9

Biologie

40

8

 Podnikání

 42

 8

 Celkem

 445

 53

V uvedeném příkladu vidíme, že Judith neprospěla v anglickém jazyce. Přidat by měla v matematice, biologie a podnikání. Stále platí, že výslednou známku tvoří AGGREGATES. V tomto případě 53, což odpovídá výsledné známce (Grade/Division) 3. Protože ale neprospěla v hlavním předmětu, výsledná známka bude o stupeň horší – 4. Z toho tedy vyplývá, že Judith byla sice hodnocena, ale prospěla se slabším výsledkem.

Další informace o školním systému v Ugandě.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371