Základní škola - PLE (Primary Leaving Examination)

Závěrečná zkouška na konci 7. třídy ZŠ je jednotná pro celou zemi a skládá se ze čtyř předmětů:

  • ENGLISH (ENG) – anglický jazyk
  • MATHEMATICS (MTC) – matematika
  • BASIC SCIENCE (SCI) – přírodní vědy
  • SOCIAL STUDIES (SST) – občanská nauka

Známkování u jednotlivých předmětů (AGGREGATES - AGG) je na vysvědčení uvedené v rozsahu 1-9 = číslo na konci známky viz tabulka níže.

 %

výsledné hodnocení 

 80 - 100

 Disctinction 1

 70 - 79

 Disctinction 2

 60 - 69

 Credit 3

 55 - 59

 Credit 4

 49 - 54

 Credit 5

 40 - 48

 Credit 6

 35 - 39

 Pass 7

 25 - 34

 Pass 8

 0 - 24

 Failure 9

Hodnotící hranice se může, v závislosti na ne/úspěšnosti žáků na národní úrovni, posouvat nahoru nebo dolů.

Význam těchto známek lze také vyjádřit následovně (čím nižší číslo, tím lepší výsledek):

  • 1-2        výborně
  • 3-6        dobře
  • 7-8        dostatečně/prospěl
  • 9            neprospěl

V řádku DIVISION/GRADE je uvedena výsledná známka. Čím nižší je uvedené číslo, tím lepší je výsledek. Velmi dobrý žák má známku 1 nebo 2. Tuto známku získáme po sečtení všech AGGREGATES.

 součet AGG

 výsledné hodnocení

4-12

 Grade/Division 1

13-17

 Grade/Division 2

18-26 

 Grade/Division 3

27-33 

 Grade/Division 4

34-36 

 Ungraded (U) = nehodnocen

Na střední školu může absolvent základní školy přejít většinou hned, na základě úspěšně složené zkoušky PLE, pokud má prostředky na zaplacení školného (v případě podporovaných dětí je opět hrazeno z finančních prostředků od dárců).

O výstupu podporovaného dítěte z programu je dárce informován dokumentem vysvětlujícím důvody, pro které dítě opouští program (např. řádné ukončení studia) tzv. Leaving Form. Jestliže dárce tento dokument neobdrží, může předpokládat, že dítě nadále pokračuje ve studiu.

Pro lepší pochopení textu výše uvádíme příklad, jak si vedla u zkoušky Judith:

subjects
(předměty)

scores
(dosažených %)

aggregates
(známky)

 Anglický jazyk

 30

 9

 Matematika

 50

 7

 Přírodní vědy

 60

 5

 Občanská nauka

 29

 9

 Celkem

 169

 30

Výkon Judith je možné zhodnotit tak, že nejlépe prospěla v přírodních vědách, o něco hůře v matematice. Naopak neuspěla v anglickém jazyce a občanské nauce. Stále ale platí, že výslednou známku tvoří součet všech známek AGGREGATES. V tomto případě 30, což odpovídá výsledné známce (Grade/Division) 4. Z toho tedy vyplývá, že Judith byla sice hodnocena, ale prospěla se slabším výsledkem.

Další informace o školním systému v Ugandě.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371