Základní škola

Zkoušky na základní škole probíhají až do šesté třídy přímo ve škole, kde žáci studují. Každá škola může mít jinou hranici pro prospěl/neprospěl. U vesnických škol bývá hranice nižší, stačí obvykle 40 %, u prestižních škol musí žák dosáhnout 55 i více procent. Známkování je procentuální.

Někdy je na vysvědčení také zmíněno, jak si žák vede ve srovnání s ostatními tzv. Position. Uvedené číslo znamená, kolikátým z celkového počtu žáků (number of pupils nebo out of) ve třídě, co do prospěchu, je.

Informace o výkonu žáka naleznete v hlavní tabulce ve čtyřech sloupcích v tomto pořadí:

 • název předmětu
 • maximální počet procent, jež je možné v daném předmětu dosáhnout
 • počet procent, kterých podporované dítě dosáhlo
 • učitelovo krátké slovní hodnocení výsledku

V posledním řádku TOTAL je uveden celkový výsledek za školní rok, opět nejprve celkově možný počet procent, poté počet procent skutečně dosažených.

Vyjádření Promoted to znamená, že žák postupuje do dalšího ročníku. Repeat znamená opakování ročníku.

Pozn.: Žák může postoupit do dalšího ročníku, jestliže dosáhne minimální požadované hranice pro postup a to i v případě, že neuspěje v nějakém předmětu.

Krátké slovní hodnocení

hodnocení 

překlad 

český ekvivalent (známka) 

 Excellent

 Výborný

 1

 Very good

 Velmi dobrý

 2

 Good, Average, Fair, Tried

 Dobrý

 3

 Weak, Poor, Aim higher

 Slabý

 4

 Very weak, Very poor, Failed 

 Velmi slabý

 5

Pod hlavní tabulkou je uvedeno krátké slovní vyjádření ke školním výsledkům žáka, nejprve třídním učitelem a pak i ředitelem školy.

Názvy předmětů

 • WRITING – psaní
 • ENGLISH – anglický jazyk
 • MATHEMATICS – matematika
 • SCIENCE – přírodní vědy
 • SOCIAL STUDIES – občanská nauka, vlastivěda
 • LUGANDA – místní jazyk luganda
 • RELIGIOUS EDUCATION - náboženství
 • AGRICULTURE – zemědělství, pěstitelské práce

O výstupu podporovaného dítěte z programu je dárce informován dokumentem vysvětlujícím důvody, pro které dítě opouští program (např. řádné ukončení studia) tzv. Leaving Form. Jestliže dárce tento dokument neobdrží, může předpokládat, že dítě nadále pokračuje ve studiu.

Pro lepší pochopení textu výše uvádíme příklad, jak si vedla Judith ve 4. třídě

 subjects
(předměty)

total marks
(maximum %) 

marks obtained
(dosažené %) 

comments
(slovní hodnocení) 

Anglický jazyk 

100 

 30

 Velmi slabý

 Matematika

 100

 50

 Dobrý

 Přírodní vědy

 100

 60

 Velmi dobrý

 Občanská nauka

 100

 29

 Velmi slabý

 Náboženství

 100

 35

 Víc se snaž

 Total
(celkem)

 500

 204

 Postupuje do P.5

V uvedeném příkladu vidíme, že Judith neprospěla v anglickém jazyce a občanské nauce. Přesto postoupila do páté třídy, protože hranice pro postup do dalšího ročníku byla nastavena na 175 %. Nicméně Judith nedosáhla ani poloviny maxima, a proto byly její výsledky spíše průměrné.

Další informace o školním systému v Ugandě.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371