Life Skills – dovednosti, které chceme předávat dětem z Adopce na dálku®

Life Skills – dovednosti, které chceme předávat dětem z Adopce na dálku®

Tým našich pracovníků v programu Adopce na dálku® v Ugandě měl nedávno možnost absolvovat workshop zaměřený na rozvoj Life Skills (životní dovednosti či dovednosti potřebné v každodenním životě). Mirka Doležalová, zástupce Arcidiecézní charity Praha v Ugandě, vysvětluje: „Life Skills vnímám jako učení, které jde k podstatě a které zvyšuje uvědomění lidí, otvírá jim nové otázky a životní perspektivy. Jsem ráda, že se workshopu mohly účatnit tři desítky našich místních pracovníků. Chceme, aby s jednotlivými tématy postupně seznamovali děti z programu Adopce na dálku i jejich rodiče.”

Program Adopce na dálku® - Life SkillsNejen u nás, ale i v Ugandě se často diskutuje o tom, zda škola dobře připraví žáky na reálný život. Nechybí výuka praktických dovedností, které člověk potřebuje v každodenním životě? Světové autority, mezi jinými Světová zdravotnická organizace, definují tzv. Life Skills (životní dovednosti či dovednosti potřebné v každodenním životě). Patří mezi ně schopnosti spojené s komunikací, mezilidskými vztahy, zdravým vztahem k sobě samému i druhým. Nejde o předem dané penzum znalostí, které si člověk zapamatuje, ale o rozvoj celé jeho osobnosti a získání zkušeností, nadhledu a citlivosti v řešení každodenních situací.

Tým našich pracovníků v programu Adopce na dálku® v Ugandě měl nedávno možnost absolvovat workshop zaměřený na rozvoj Life Skills.

Mirka Doležalová, zástupce Arcidiecézní charity Praha v Ugandě, vysvětluje: „Toto téma je v Ugandě poměrně nové. Ale zvláště zde je velmi potřebné. Life Skills vnímám jako učení, které jde k podstatě a které zvyšuje uvědomění lidí, otvírá jim nové otázky a životní perspektivy. Jsem ráda, že se workshopu mohly účatnit tři desítky našich místních pracovníků. Chceme, aby s jednotlivými tématy postupně seznamovali děti z programu Adopce na dálku® i jejich rodiče.”

Pracovníci se během workshopu věnovali mimo jiné způsobům efektivní komunikace a řešení konfliktů, schopnosti uplatňovat asertivitu i empatii, rozvoji kritického myšlení a odolnosti vůči stresu a traumatickým životním událostem.

Výuková metoda zahrnovala interaktivní úkoly jako je hraní rolí a scének, čtení a následnou analýzu textů či učení s pomocí příběhů.

“Náš ugandský tým programu Adopce na dálku® se vzdělává pravidelně. Myslím, že jsme ale všichni vnímali, že workshop na téma Life Skills byl výjimečný. Posílil naši touhu pracovat jako jeden tým a ukázal nám, jak konkrétně jednat, abychom uspěli. Podporovat jeden druhého, přistupovat ke každodenním úkolům s otevřenou myslí, učit se, hledat nová řešení – to jsou schopnosti, které chceme rozvíjet každý sám v sobě a pomáhat i dětem a členům komunity. Jedině tak budou mít svůj rozvoj skutečně ve svých rukou,” sdílí své zkušenosti z worshopu Sestra Shashikala.

Program Adopce na dálku® - Life SkillsProgram Adopce na dálku® - Life Skills

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371