Uganda: Adopce na dálku mění život Isaacovi i jeho mamince

Uganda: Adopce na dálku mění život Isaacovi i jeho mamince

Isaac Kimuli (20) je skromný a příjemný mladý muž. Studuje díky programu Adopce na dálku® vyšší střední školu se specializací na matematiku, ekonomiku a geografii. Rád by se stal účetním. Ve volném čase rád hraje fotbal. Velkou oporou je pro něj jeho maminka, která do Česka vzkazuje: „Jsem velmi vděčná Charitě, že ze mě sňala část mé tíhy a že podporuje Isaaca v jeho vzdělání.“

Adopce na dálku mění život Isaacovi i jeho mamince Přestože se narodila zdravá, v šesti letech onemocněla malárií a na její následky ochrnula. Vdala se, ale manžel ji krátce po narození třetího dítěte opustil. Žena zůstala na výchovu dětí sama.

Plná obav z budoucnosti se snažila najít způsob, jak zajistit chod rodiny a hlavně vzdělání dětí. Říká, že ačkoliv je pro spoustu lidí kvůli svému postižení terčem posměchu a někteří ji dokonce považují za prokletou, jiní s ní soucítí a jsou rodině nápomocní. Nemohu zapomenout na jednoho dobrodince, který mi dal 100.000 ugandských Šilinků (asi 600 Korun), když jsme se potkali v malé zahradě u nádraží. Bůh toho dne vyslyšel moje modlitby.” Začala jsem prodávat u silnice smaženou kasavu, kterou jsem vypěstovala na naší zahrádce. Děti mohly opět začít chodit do školy. Adopce na dálku mění život Isaacovi i jeho mamince Překonala jsem se, abych nezůstávala zavřená doma, přestože mnou kolemjdoucí pohrdali. Ráda bych povzbudila ostatní lidi v podobné situaci, aby vstali a tvrdě pracovali pro svoje rodiny.

Isaacova maminka chválí pracovníky Charity, s kterými se setkává na výročních setkáních s rodiči a oceňuje jejich podporu: „Život se stal neustálým zápasem, ale s morální podporou těchto hodných lidí jsem pomalu získala odhodlání, sílu a také sebeúctu. Uvědomila jsem si, že ať je člověk v jakkoliv těžké situaci, s odhodláním může pracovat tvrdě, řídit svůj život a zajistit rodinu. Jsem velmi vděčná Charitě, že ze mě sňala část mé tíhy a že podporuje Isaaca v jeho vzdělání. Vím, že jednoho dne až dostuduje, bude Isaac schopen podpořit mě a ostatní sourozence.”

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371