ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě ožila dětskými soutěžemi

ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě ožila dětskými soutěžemi

V Základní škole svatého Jana Nepomuckého v ugandské Kitule se konal zábavní den s názvem ‚Talent Show‘. Děti soutěžily ve skákání v pytli, v plnění plastových lahví vodou z dlaní, ve hře o židli, nošení vajíček, ve čtení, psaní a recitaci básní, zpěvu, tanci, moderování televizních zpráv a dokonce v loupání banánů matooke – nejtypičtější potraviny regionu. Každé dítě ukázalo obecenstvu, že talent nediskriminuje. Každé dítě, má-li potřebnou podporu, může vyniknout.

ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě ožila dětskými soutěžemiVítězové se podělili o tajemství, která jim pomohla vyhrát. Norah, která chodí do 7. Třídy, a která zvítězila v loupání banánů, řekla, že to byla její maminka, která ji naučila tak dobře loupat a připravovat banány matooke. Kasozi ze 4. třídy vyhrál soutěž v přenášení vajíček a řekl, že se prostě řídil instrukcemi učitele jak balancovat lžíci, na které nese vajíčko a pohybovat se rychle a přímo vpřed k cílové čáře.

V rámci dalšího programu děti sehrály představení, kde imitovaly způsob jak tradiční doktoři, kterým se běžně říká šamani, manipulují lidi, aby z nich dostali peníze tím, že jim dávají falešné sliby o uzdravení nemocných. Toto zůstává tématem, o kterém je stále potřeba zvyšovat povědomí v místních komunitách, aby mohly od těchto praktik upustit.

ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě ožila dětskými soutěžemiDalší zajímavou částí programu bylo moderování zpráv, ve kterých žáci četli zprávy v přestrojení za prominentní ugandské televizní hlasatele. Bylo úžasné vidět, jak ohromný mají v sobě potenciál!

Soutěžní den oživila také poezie. Studenti 7. třídy zarecitovali bázeň s názvem ‚Charita Praha – název k zapamatování‘. Báseň začínala slovy: „Charita Praha je nadějí pro sirotky, průvodcem života, skutečným přítelem, slovem povzbuzení a útočištěm, kam se děti chodí schoulit….”

Podpořte Základní školu sv. Jana Nepomuckého

Základní školu sv. Jana Nepomuckého postavila Arcidiecézní charita Praha v roce 2010 díky darům českých dárců. Smyslem celého projektu bylo vybudovat modelovou instituci, která bude vzorem ostatním vesnickým školám. Nejen skvělé výsledky našich studentů a vysoká kvalifikace vyučujících, ale i bezpečnost v okolí školy a kvalitní strava přitahuje každoročně stále více žáků.

ZŠ sv. Jana Nepomuckého působí i v oblasti komunitního rozvoje, pracuje s rodiči dětí a dalšími obyvateli místní komunity.

Školu letos navštěvuje 509 dětí v sedmi třídách základní školy a ve třech třídách mateřské školy. V současné době školu rozšiřujeme o samostatnou budovu pro mateřkou školu.

Školu je možné podpořit finančním darem na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20960 nebo podporou konkrétního dítěte v programu Adopce na dálku, které ZŠ sv. Jana Nepomuckého navštěvuje.

ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě ožila dětskými soutěžemiZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě ožila dětskými soutěžemi

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371