Biskup Malý otevřel dveře k další pomoci Africe

Biskup Malý otevřel dveře k další pomoci Africe

Jako vůbec první český biskup navštívil Václav Malý od 12. do 22. března misi pražské Arcidiecézní charity v africké Zambii. Setkal se i s těmi nejpotřebnějšími v chudinských čtvrtích. Jeho návštěvu přibližuje v článku na stránkách Katolického týdeníku Jiří Prinz.

Biskup Malý otevřel dveře k další pomoci Africe„Česká pomoc se v Zambii rozrostla do velkých rozměrů, podporujeme zde čtyři sta dětí ve vzdělávání, pořádáme alfabetizační kurzy pro dospělé, dáváme lidem pracovní příležitosti, vybavujeme školy počítači a mnoho dalšího,“ představuje projekty Arcidiecézní charity Praha v Zambii její mluvčí Jarmila Lomozová. Biskup Malý svou návštěvou otevřel dveře dalšímu rozvoji aktivit pražské charity v této chudé africké zemi.

Tomu odpovídal i jeho program, kdy se kromě představitelů tamní církve setkal i s českým velvyslancem v Zambii Radkem Rubešem. „Ambasáda nám v současné době pomáhá s vytvořením počítačové učebny v jedné ze škol v Solwezi. I v Zambii je pro děti a jejich další uplatnění důležitá digitální gramotnost. Školy ale často nemají potřebné vybavení - běžně zažíváme, že se práce na počítači učí v učebně bez počítačů, kdy učitel na tabuli pouze popíše postup, jak se počítač obsluhuje. Ve škole Rodwell Mwepu v Solwezi tak díky finanční podpoře ambasády zakládáme učebnu s 25 počítači připojenými na internet,“ upozorňuje Jarmila Lomozová.

Biskup Malý otevřel dveře k další pomoci AfriceBiskup povzbudil negramotné ženy

Biskup Malý se setkal i s těmi, kterým charita pomáhá. Úspěšným absolventům alfabetizačních kurzů například předal jejich certifikáty. Kurzů se účastní ženy, které jsou negramotné a chtějí se naučit číst a psát anebo si také dodělat základní vzdělání. „Je mnohdy neuvěřitelné, kolik mají odhodlání a vytrvalosti – starají se totiž o rodiny a po večerech a víkendech navštěvují vzdělávací kurzy. Měli jsme i případy, kde se do kurzů zapsaly a úspěšně je absolvovaly babičky našich „adoptovaných“ dětí (jde o děti z projektu Adopce na dálku – pozn. red.),“ vypráví Jarmila Lomozová a dodává: „U žen je to mnohdy i otázka odvahy. Chtějí se vzdělávat i navzdory nesouhlasu svých mužů a rodiny."

A co v Africe nejsilněji zapůsobilo na biskupa Václava Malého? „Právě atmosféra ve školách, kdy žáci tak dojemně poděkovali všem těm, kdo pečují o jejich vzdělání. A podobně silný dojem ve mně zanechaly ženy, které se v dospělém věku rozhodly naučit číst a psát. Zapůsobilo na mě ale i to, jak se zdejší lidé dokážou radovat ze života. My si tady pořád na něco stěžujeme, ale jejich podmínky jsou mnohem těžší,“ líčí své dojmy biskup.

Jiří Prinz
článek vyšel v Katolickém týdeníku 13/2018

Biskup Malý otevřel dveře k další pomoci AfriceBiskup Malý otevřel dveře k další pomoci Africe

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371