Pomoc Charity v Západní provincii očima koordinátora projektu

Pomoc Charity v Západní provincii očima koordinátora projektu

Charita završila více než tříletou intenzivní práci v zambijské Západní provincii. Realizovala zde program na podporu zdraví matek a novorozenců. Přinášíme rozhovor s koordinátorem projektu Petrem Polívkou.

Proč se projekt na podporu mateřského zdraví realizoval právě v Západní provincii Zambijské republiky?

Západní provincie je nejméně rozvinutou částí Zambie. Ačkoli v jiných částech Zambie, především samozřejmě v hlavním městě Lusace, jsou již vidět značné změny, v Západní provincii nikoli. Velká část zdejšího obyvatelstva trpí chudobou, bydlí často v naprosto nepřijatelných podmínkách, žádná infrastruktura, hygiena na velmi nízké úrovni,  žádná starost o odpadky, žádná starost o životní prostředí atd.

Rozhodně positivní jsou však změny ve Všeobecné nemocnici Lewanika, v nemocnici, která byla v rámci našeho projektu značně posílena a nachází se v ní i naše Škola pro porodní asistentky. Staví zde i další partneři nemocnice, dostavuje se velká oční klinika atd. Nicméně zdravotní péče je přesto v Nemocnici i v celé v Západní provincii stále na velmi nízké úrovni. Proto byla pro implementaci stávajícího projektu zvolena. Hlavním problémem je zde především nedostatek skutečně kvalifikovaných lékařů a zdravotnického personálu. Škola pro porodní asistentky tak je skutečně velkým krokem vpřed. Ročně ji opouští vice než 30 vysoce kvalifikovaných asistentek (či asistentů, kterých je relativně velký počet) rozmisťovaných do zdravotnických zařízení po celé Západní provincii. I vzhledem k tomu, že zalidněnost Zambie je s cca 18 obyvateli na km2 velmi nízká a zalidněnost Západní provincie je jistě ještě nižší, je jejich vliv na zlepšování péče o matku a dítě obrovský.

Před odjezdem do Afriky jste měl v rámci své profese blízko ke kulturnímu dění v našem hlavním městě. Jak hodnotíte kulturu v Zambii?

Naprostou absenci kulturního rozměru považuji za největší nebezpečí rozvoje Zambie, ale i dalších afrických států. Vše co se zde rozvíjí směřuje tím nejpovrchnějším možným způsobem. Lidé zde touží po tom, vlastnit mobilní telefon, televizi (ve kterí sledují „Big Brother“), případně auto, a naprosto si neuvědomují, že to k plnému životu nestačí. A nikdo se jim to neobtěžuje říci. Krom té nepokleslejší pop kultury zde není nic, staví se tím nejpragmatičtějším způsobem bez jakéhokoli ohledu na rozměr „krásy“ atd. Velmi smutný je přístup lidí k životu a prostředí, ve kterém žiji. Ten je v naprosto katastrofickém stavu.

Vraťme se k zmíněnému zdravotnímu projektu. Jaké mají uplatnění absolventky oboru Porodní asistentka?

Jak již bylo řečeno, absolventi naší školy jsou rozmisťováni do zdravotnických zařízení po celém území Západní provincie a poskytují tak skutečně odbornou asistenci matkám a novorozencům. Nicméně jejich úkolem není jen peče samotná. Nejprve je nutno přesvědčit budoucí matku o tom, že tato péče je nutná a mnohdy ji doslova „vyrvat“ z neodborných rukou.

Co přinese zakoupení sanitky pro Západní provincii?

Sanita bude především pro Mongu a jeho okolí skutečně velkým přínosem. Nemocnice dosud žádným podobným vozidlem nedisponuje. Jedná se o plně vybavenou, terénní Toyotu Land Cruiser, která v často velmi nesnadných podmínkách (v Mongu a jeho okolí je všude hluboký písek), může zajistit pomoc i v místech, kam by se jiná vozidla nedostala.

Byly do projektu zahrnuty i tradiční porodní báby?

S tradičními porodními asistentkami pracují naši studenti během třítýdenních praxí v Nalikwandě. Studenti jim mají za úkol předávat odborné informace a podpořit tak jejich práci v komunitách.

S jakými problémy jste se při realizaci projektu nejvíce potýkal?

Zambie se stále potýká s korupcí v obrovských rozměrech. Konverzace velmi často začíná slovy „Peter, you are my friend…..“. Nejde jen o žádosti o přímý, finanční úplatek, ale i např. o příspěvek na telefon, oběd, drink, ale i jiné, někdy kuriozní příspěvky. Poslední takovou byla žádost o příspěvek na zaplacení účtu za elektřinu. Smutné je, že se často jedná o osoby ve vyšších funkcích s relativně slušným platem…

To je věc velmi nepříjemná a značně mi práci zde, spíše však pocitově, ztěžuje. Hlavním problémem však je fatální nespolehlivost a často zcela kuriozní lhaní.

Všechny dodávky se neúměrně zpožďují. Zde je normální platit celou částku předem. Samozřejmě tak nikdy nečiním, ale bez zaplacení alespoň části předem není možné dodávku objednat. Dodavatel na zaplacení zboží tak, aby bylo možno zaplatit až po dodání většinou nemá. Z toho vyplývá problém nemožnosti výpovědi smlouvy z důvodu zpoždění dodávky, neboť předem zaplacenou částku je prakticky nemožné dostat zpět a je tedy nutno na dodávku počkat. A dodávky se pravidelně velmi zpožďují. Pro ilustraci, zpoždění posledně dodaného vybavení bylo 200 dnů…….

Jak projekty realizované Charitou Praha ovlivní péči o matky a novorozence do budoucna?

Zde je odpověď velmi prostá. Velmi. Naši absolventi zajišťují kromě péče i další odborné vzdělávání nižšího zdravotnického personálu ve venkovských zdravotnických zařízeních. Počet matek, které tuto péči vyhledají, se v návaznosti na počet porodních asistentek zásadně zvyšuje. Výsledek je zřejmý. Kvalitní zdravotní péče se stává dostupnější a mateřská a dětská nemocnost a úmrtnost se snižuje.

Projekt byl podpořen v rámci vládního programu rozvojové spolupráce.

  

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371