Dodávka zdravotnického vybavení pro všeobecnou nemocnici Lewanika v Západní provincii Zambijské republiky

Logo ČRA

Nový inkubátor jako součást důležitého vybavení nemocnicePopis výchozí situace:

Zambie, zvláště západní část, patří mezi oblasti s nejvyšší mírou úmrtností matek, novorozenců a dětí do 5 let. Příčinou tohoto stavu je špatná dostupnost a kvalita zdravotních služeb, nedostatek kvalifikovaného zdravotního personálu a nepřítomnost specialistů, zejména porodních asistentek. Tato kritická situace má svůj původ v nedostatku zdravotnických škol.

Arcidiecézní charita Praha realizuje v této provincii od listopadu 2009 program Vzdělávání porodních asistentek. Při Lewanika Nursing School jsme založili studijní obor Porodní asistentka, do kterého nastoupilo v lednu 2010 36 studentek a studentů. Obor si klade za cíl vychovat kvalifikovaný zdravotnický personál, který přispěje ke snížení úmrtnosti matek a novorozenců v oblasti.

Partnerským zdravotnickým zařízením oboru Porodní asistentka je Všeobecná nemocnice Lewanika, kde rovněž probíhá praktická výuka studentů oboru. Jedná se o největší nemocnici v Západní provincii, kam jsou sváženi pacienti s vážnými zdravotními komplikacemi a budoucí maminky, u nichž se očekává předčasný či komplikovaný porod. Vybavení porodních sálů a poporodního vybavení této nemocnice je však velmi nedostatečné a postrádá základní život zachraňující vybavení pro novorozené děti.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku studentů oboru Porodní asistentka při Lewanika Nursing School. Toho chceme dosáhnout dodávkou a instalací potřebného zdravotnického vybavení do porodních sálů a poporodního oddělení Všeobecné nemocnice Lewanika.

Slavnostní předání inkubátoru

Realizace projektu:

Jako dodavatel byla zvolena zambijská firma Medchen Central Limited. Ta zajistila dodávku zdravotnického vybavení do porodního a poporodního oddělení Všeobecné nemocnice Lewanika. Pracovník Arcidiecézní charity Praha a zástupce Všeobecné nemocnice Lewanika toto zařízení převzali a kvalifikovaný personál nemocnice zajistil kontrolu vybavení při převzetí. Zaměstnanci příslušných oddělení a technik nemocnice byli vyškoleni v obsluze dodaného zařízení a ke každému zařízení jim byl předán návod k obsluze v anglickém jazyce. Při výběru typu zařízení, byl brán ohled na to, aby vybavení mělo, co možná nejdostupnější náhradní díly.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20930 (Zdravotnické projekty). Děkujeme. 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371