Podpora oboru Porodní asistentka a Všeobecné nemocnice Lewanika v Mongu, Západní provincii Zambijské republiky

Logo ČRA

Popis výchozí situace:

Studenti oboru Porodní asistentkaV Zambii je jedna z nejvyšších měr úmrtnosti rodiček a novorozenců do 5 let na světě. Jedním z cílů tisíciletí OSN je tuto úmrtnost snižovat. Proto Charita Praha ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou založila v Zambii nový studijní obor Porodní asistentka při Zdravotnické škole Lewanika, kde si svou kvalifikaci zvyšují studenti a zdravotníci z okolních zdravotnických center.

Cíl projektu:

Posílit kvalifikovanou péči o matky a děti oficiálním zřízením Oboru porodní asistentka pod Ministerstvem zdravotnictví Zambie, které bude již hradit provozní rozpočet pro rok 2012.

Průběh projektu:

  • Jeden místní vyučující a dva kliničtí instruktoři budou zaškolováni pro pedagogickou práci v oboru porodní asistentka, přičemž jejich kompetence budou do konce roku 2011 zvýšeny po odborné i pedagogické stránce.
  • Do první poloviny roku 2011 do školy dodáme výukové modely, učebnice, kancelářské vybavení a další zařízení (vodní zdroje pro studentskou ubytovnu).
  • Studenti získají vysokou úroveň odborných znalosti a praktických dovedností na kurzech a praxích, jejichž délka bude odpovídat plánu školního roku a bude v souladu se vzdělávacími standardy.
  • Doplníme vybavení porodního a poporodního oddělení, dodáme terénní sanitní vůz.
  • Proškolíme minimálně 30 zdravotníků v neodkladné medicíně a 30 terénních porodních asistentek ročně. Zároveň proškolíme minimálně 30 pracovníků ve vedoucích pozicích porodních oddělení zdravotnických center v okrese Mongu.
  • Představíme a zavedeme do praxe systém hygieny a prevence infekce v partnerských zdravotnických zařízeních.

Souvislosti a historie projektu:

Výše shrnutý rozvojový projekt navazuje na naše aktivity vyvíjené v oblasti již od roku 2009, během nichž jsme při již existující Zdravotnické škole Lewanika obor porodní asistentka založili. Zajistili a proškolili jsme vyučující, pořídili nezbytné vybavení pro výuku a uhradili provozní náklady. V dalších fázích jsme vybavili provizorní studentskou ubytovnu a knihovnu při škole nábytkem, dodali zdravotnické nástroje, přístroje a vybavení do okolních zdravotnických center a do nemocnice Lewanika, postavili odpovídající studentskou ubytovnu a rekonstruovali internát u vesnického zdravotního zařízení, kam studenti vyjíždějí na praxi.

Obor nyní studuje již druhý ročník budoucích porodních asistentek a asistentů z řad dosavadního zdravotního personálu lokálních zdravotnických středisek. Do rozvoje oboru se nám od roku 2009 v rámci veřejných zakázek České rozvojové agentury podařilo získat a investovat přes 19 miliónů korun.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20930 (Zdravotnické projekty). Děkujeme. 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Detailní záběr studentů oboru Porodní asistentka Studenti oboru Porodní asistentka podruhéZájem o učivo je z tváří studentů znát

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371