Projekt krejčovské dílny Tumvwanganai

 

Ukázka již hotového oblečeníPopis výchozí situace a cílová skupina:

V rurálních oblastech, kde realizujeme své rozvojové projekty, je nutné hledat příležitosti zlepšování životních podmínek žen. Ženy zde čelí limitovanému přístupu ke vzdělání, práci a zdrojům i kulturním bariérám – starají se o domácnost na „plný úvazek“ nebo nemají dostatek dovedností, kterými by mohly uspokojit lokální trh pracovních příležitostí.

Nelze docílit rozvoje kvality života rodin, potravinové soběstačnosti a jejich důrazu na vzdělání potomků bez podpory nezávislosti žen a jejich schopnosti zajistit si příjem.

Projekt navazuje na předchozí fázi, kterou financovala Česká ambasáda v Harare (Zimbabwe) a během níž bylo proškoleno 15 žen.

Představení regionu:

Solwezi je hlavním městem Severozápadní provincie, která je centrem těžby mědi v Zambii. Ceny jsou vysoké: například zelenina stojí 2x tolik než v Lusace, protože v okolí města nejsou žádné zemědělské farmy. V oblasti Solwezi podporujeme na 330 dětí, především ve škole sv. Karla.

Cíle:

Účastníci kurzuNa sedmi zakoupených šlapacích šicích strojích proškolíme během prvního roku 20 žen v krejčovských dovednostech. Ženy budou šít školní uniformy pro děti z programu Adopce na dálku®. Zisk z prodeje výrobků umožní nakupovat látky pro další výrobu.

Dvě nejlepší ženy z kurzu obdrží po jeho absolvování šicí stroj. Předpokládá se, že založí společnou dílnu, aby mohly živit své rodiny a byly méně závislé na podpoře druhých.

Kromě krejčovského kurzu ženy absolvují i týdenní kurz podnikatelských dovedností, přičemž do kurzu budou vybrány prioritně ty matky, jejichž děti jsou podporovány programem Adopce na dálku®.

Všechny ženy tedy získají celoživotní dovednost a možnost příjmu, díky němuž se sníží míra chudoby i nevzdělanost členů komunity.

Zapojte se 

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20970 (Komunitní rozvoj). Děkujeme.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky Vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Práce v plném proudu...Jedna ze švadlenPohled na dílnu zvenčíPohled na dílnu zvenčí podruhé

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371