Stavba pekárny Mwineshi

 

Popis výchozí situace a cílové skupiny

Zambie patří k zemím s velmi mladým obyvatelstvem, jež z celkové populace činí až 68 %. Jsou to hlavně mladiství, na které dopadá negativní vliv chudoby. Tou trpí 79 % populace v okresu Chongwe, přičemž celostátní průměr lidí žijících pod hladinou chudoby dosahuje 64 %. Chudoba je zapříčiněna nepříznivým hospodářským růstem a omezenými pracovními příležitostmi na daném území. Projekt je proto zaměřen na část populace, která je nejvíce postižena chudobou, čímž zároveň předchází i dalším rizikům doprovázejícím tuto nelehkou situaci jako je např. HIV/AIDS či negramotnost.

Představení regionu

Projekt je realizován v lokalitě Mpanshya, která leží 196 km východně od Lusaky v okresu Chongwe. Okres Chongwe se řadí k největším v Zambii s celkovým počtem 148 tisíc obyvatel. Mládež zde tvoří zhruba 46 % obyvatel. Nicméně více než 85 % z tohoto počtu mládeže v okrese čelí nedostatečným příjmům, a tak se potýkají s uspokojením svých základních potřeb.

Cíle a průběh projektu

Cílem projektu v Mpanshyi je vybudovat pekárnu a pekařství pro místní obyvatelstvo, které si tak bude poprvé v životě moci denně zakoupit čerstvé pečivo. Stavbě pekárny předchází kurs v zavedené pekárně v Lusace, kde nový pekař získá potřebné dovednosti nezbytné pro vykonávání profese. Založení pekárny úzce navazuje na program Adopce na dálku®, který posiluje pozici ohrožených rodin a dětí v komunitě. Přímými příjemci projektu tak nejčastěji budou právě ohrožené rodiny s dětmi. V tomto roce je do programu, za nímž stojí tisíce dárců v Česku, v oblasti zapojeno 191 dětí.

Poptávku po pečivu však také obstarají i nepřímí příjemci, jimiž budou z velké části studenti místní zdravotnické školy a pacienti tamější nemocnice. Prostřednictvím zisku z prodeje chleba bude financován revolvingový fond, který následně poslouží k posílení komunity, schopnosti adekvátně pečovat o sirotky a ohrožené děti a poskytnout jim potřebné vzdělání.

Zapojte se 

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20970 (Komunitní rozvoj). Děkujeme. 

Poděkování 

Děkujeme všem, kdo přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky Vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371