Vybavení pro studenstkou ubytovnu a knihovnu při Lewanika Nursing School v Mongu

Logo ČRA

Popis výchozí situace: 

Zambie patří mezi země s nejvyšší mírou úmrtnosti matek, novorozenců a dětí do 5 let. Příčinou tohoto kritického stavu je nízká dostupnost a kvalita poskytovaných zdravotních služeb a také nedostatek kvalifikovaného zdravotnické personálu, včetně porodních asistentek.

Arcidiecézní charita Praha usiluje o snížení úmrtnosti matek a novorozenců zlepšením péče o matku a dítě. Od listopadu 2009 realizujeme v Západní provincii Zambie projekt, v rámci něhož jsme založili obor Porodní asistentka. Ten vyučujeme na již existující střední zdravotnické škole Lewanika Nursing School (LNS) v Mongu, hlavním městě Západní provincie. Výuka oboru byla zahájena v lednu 2010. Ke studiu bylo přijato 36 studentů. Ti byli dočasně ubytovaní v provizorních podmínkách.

Cíle projektu: 

Zajištění vnitřního vybavení pro knihovnu a budoucí studenstkou ubytovnu, zejména nábytku. Projekt přispívá k řádnému fungování studijního oboru Porodní asistentka na LNS, adekvátním vybavením knihovny a studenstké ubytotvny.

Realizace projektu: 

Do prostor knihovny a provizorních ubytovacích prostor v okolí LNS jsme zakoupili nový nábytek. Konkrétně se jednalo o následující nábytek, postele (30), matrace (30), polštáře (30), šatní skříně (30), police na knihy (30), studijní stůl (30), židle (45), stůl do knihovny (5), police do knihovny (5) a skříň na uložení a bezpečnou úschovu výukových modelů (2).

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20930 (Zdravotnické projekty). Děkujeme.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371