Založení studijního oboru porodní asistentka na Lewanika Nursing School

 Logo ČRA

Studenti oboru porodní asistentkaPopis výchozí situace:

Zambie, zvláště západní část, patří mezi oblasti s nejvyšší mírou úmrtností matek, novorozenců  a dětí do 5 let. Příčinou tohoto stavu je špatná dostupnost a kvalita zdravotnických služeb, nedostatek kvalifikovaného zdravotního personálu a nepřítomnost specialistů, včetně porodních asistentek. 45 % venkovských zdravotnických center je vedeno nekvalifikovaným zdravotnickým personálem. Tato kritická situace má svůj původ v nedostatku zdravotnických škol. V Západní provincii dokonce není jediná škola specializující se na vyškolování porodních asistentek. Problémem je také nedostatek pedagogů, klinických instruktorů a možnost praxe.

Od roku 2006 realizuje Arcidiecézní charita Praha v Zambii ve spolupráci se třemi partnerskými organizacemi program Adopce na dálku®.

Záměr projektu:

Projekt usiluje o snížení úmrtnosti matek a novorozenců v Západní provincii Zambie zlepšením těhotenské, porodní a poporodní zdravotní péče. K tomuto stavu chceme přispět prostřednictvím budování kapacit zdravotníků v oblasti.

Cíl projektu:

Cílem projektu je založit studijní obor Porodní asistentka na již existující Lewanika Nursing School (LNS) v Mongu, který bude řádně fungovat a produkovat kvalifikovanou zdravotní pracovní sílu. Svými přidruženými aktivitami bude obor působit jako šiřitel odborných znalostí z oblasti péče o matku a dítě mezi existujícím zdravotním personálem a komunitami v okolí partnerských zdravotních zařízení LNS. Přispěje tak ke spolupráci oboru a jeho studentů s venkovskými zdravotními centry, které jsou základním článkem zdravotní péče.  
 
Realizace projektu:
 
Zajistili jsme odpovídající materiální a personální podmínky pro výuku v oboru porodní asistentka:

 • nový obor získal v červenci 2010 akreditaci (výuka začala v lednu 2010):
 • na pozici vyučujících byli přijati 4 místní lektoři
 • pro všechny vyučující a instruktory byl připraven plán výuky, podle kterého pracovali a byli průběžně  proškolováni lektory projektu.
 • bylo zajištěno administrativní vedení 
   
  Na LNS jsme založili fungující systém výuky v oboru porodní asistentka:

 • Proběhl nábor studentů (přijali jsme 36 studentů)
 • Výuka byla vedena v souladu se vzdělávacím programem
 • Studenti absolvovali předepsané praxe
   
  Mezi LNS a partnerskými zdravotními zařízeními došlo k ustanovení systému výměny odborných zkušeností v oblasti zdraví matek, novorozenců a dětí:

 • vybrali jsme partnerské organizace
 • proběhla analýza potřeb partnerských zdravotnických zařízení
 • studenti a lektoři se podíleli na osvětové činnosti v komunitách

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20930 (Zdravotnické projekty). Děkujeme. 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371