Základní škola sv. Jana Nepomuckého v Kitule a Odborné učiliště sv. Karla Lwangy v Malongwe

Školáčci s věcmi do školyObě námi podporované školy se nacházejí v okrese Buikwe v centrální Ugandě. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s diecézí Lugazi, která je naším partnerem také v projektu České nemocnice sv. Karla Lwangy. V oblasti působí síť našich terénních sociálních pracovníků a také většina dětí podporovaných v rámci programu Adopce na dálku® žije právě tady.

Záměr a cíl projektu:

Naším záměrem je vzdělanost a osvěta pro všechny. Snažíme se rozšířit poselství víry ve vzdělaného člověka, jelikož právě takový člověk se může v budoucnu podílet na rozvoji své země. Usilujeme o to, aby příjemci pomoci byli schopni zabezpečit sebe a své rodiny a měli zájem rozvíjet vlastní komunitu i celý region.

Cílem projektu je vybudovat kvalitní školy, kde se děti nebudou muset tísnit po šedesáti či více v jedné třídě a kde bude dostatek kvalifikovaných učitelů připravených vyučovat dle moderních vzdělávacích metod. Součástí takové školy je knihovna, sborovna, vodní nádrže zabezpečující dostatek pitné vody, oddělené toalety pro chlapce a dívky a školní jídelna, která dětem zajistí alespoň jedno jídlo denně. Ke střední škole pak patří i oddělená ubytovna pro chlapce a dívky. 

Zaujal Vás náš projekt škol? Podpořte jej finančním darem.

Podpořte naše školy v Ugandě zasláním finančního daru na číslo účtu 749011 / 0100 (Komerční banka).

 Účel daru  Vzdělávání
 Variabilní symbol  20960

(Jako specifický symbol uveďte Vaše registrační číslo v databázi dárců, disponujete-li jím.)

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371