Vzdělávání v Ugandě 

I takto může vypadat třída v UganděJedním z hlavních problémů, se kterými se v Ugandě v oblasti vzdělávání potýkáme, je kvalita výuky na místních vesnických školách. Existuje veliké množství škol, jejichž třídy jsou přeplněny dětmi, učitelé docházejí do hodin pozdě, někdy se do výuky nedostaví vůbec. Knihy a jiné školní pomůcky jsou v mnoha školách na venkově velkou vzácností. Vyučovací metody jsou zastaralé a nefunkční. Špatná úroveň škol jde často ruku v ruce s nedostatkem finančních prostředků na vybavení, výstavbu nových tříd, nákup učebnic či na platy učitelů, kteří pak nemají motivaci a často ani potřebnou kvalifikaci ke své práci. Studie „Uganda National Examination Board“ ukazuje, že přečíst jednoduchý text, napsat krátké sdělení a spočítat jednoduchý matematický příklad umí pouze každý desátý žák 6. třídy základní školy. Ugandské děti jsou nuceny k memorování studijních textů, aniž by jim vždy rozuměly, a v případě neúspěchu jim hrozí fyzické tresty.

Arcidiecézní charita Praha podporuje školy, jejichž vedení má zájem zlepšovat kvalitu výuky. Těmto školám je nabídnuto partnerství v programu Adopce na dálku® a Charita u vybraných škol investuje prostředky do vybavení, vzdělávání pedagogů a celkového zlepšení systému řízení.

Věděli jste, že:

  • Podle odhadu Institutu pro statistiku UNESCO z roku 2011 je 25 % Uganďanů starších 15 let negramotných, přitom v roce 2005 to bylo ještě 34 %. Existují velké rozdíly mezi pohlavími – přečíst jednoduchý text a napsat jednoduché sdělení zvládnou čtyři z pěti mužů, ale pouze každá druhá žena.
  • Uganda má jednu z nejvyšších porodností na světě, jedné ženě se v průměru narodí 7,2 dětí. Každý rok tak v Ugandě přibydou 3 miliony dětí, které mají šanci dožít se v průměru padesáti let.
  • Uganda má také nejmladší obyvatelstvo na světě, téměř polovina všech Uganďanů je mladší 15 let.
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371