Připravujeme 29. benefiční koncert

Místo: Místo: Obecní dům, Náměstí republiky 5, Praha 1 Termín: 31. 10. 2020, od 19:00

Připravujeme 29. benefiční koncert

Srdečně vás zveme na 29. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. 100 % z ceny každé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice v Ugandě.

Program:

Moderuje: Vladimír Kořen

LEOŠ JANÁČEK
Otčenáš

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symfonie č. 9 d moll s Ódou na radost (finále)

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor

Andreas Sebastian Weiser | dirigent

Kateřina Kněžíková | soprán
Lucie Hilscherová | mezzosoprán
Jaroslav Březina | tenor
Pavel Švingr | bas

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme

Další chystané akce

Slavnostní otevření sociálního bydlení Fatima

Místo: Slaviborské náměstí 4/3 Praha – Čakovice

Datum konání: 12. 8. 2020, od 14:00

HOVORY D aneb Mluvme o demenci

Místo: Domov se zvláštním režimem, Renoirova 614/7, Praha 5 – Hlubočepy

Datum konání: 14. 9. 2020, od 17:00