Sledujte aktuální dění v souvislosti s pandemií koronaviru v Indii, Ugandě, Zambii, Konžské demokratické republice a v Bělorusku na stránce praha.charita.cz/zahranici.

Chcete-li se zapojit do pomoci v zahraničí, zašlete prosím Váš dar na účet 749011/5500, variabilní symbol 1919.
Přispět je možné i on-line. Děkujeme!

O naší pomoci v Bělorusku

V severovýchodní části Evropy se angažujeme od poloviny devadesátých let. Programy v Lotyšsku a Litvě jsme postupně se zlepšující se ekonomickou situací v těchto zemích ukončili a pomoc směřujeme do Běloruska.

Pomáháme převážně na vesnicích a sociálně slabým rodinám ve městech Vitebsk a Grodno. Vedle programu Adopce na dálku® pořádáme tradiční letní pobyty pro děti v České republice.

Fakta o zemi

Bělorusko

  • 540 tisíc lidí žije pod hranicí chudoby
  • 4 200 Kč činí průměrná měsíční penze
  • 25 let vlády jednoho prezidenta

Charitní programy v Bělorusku reagují na velkou sociální tíseň rodin zejména na vesnicích. Děti z chudých rodin žijí nejen v materiální nouzi, ale také bez možnosti rozvíjet svůj talent a trávit podnětným způsobem volný čas. Naše pomoc má v Bělorusku ještě další rozměr – umožňuje lidem získat zkušenosti s fungováním demokratického systému.

V jakých projektech v Bělorusku pomáháme

Novinky o pomoci v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

20. 7. 2021

Charita v Bělorusku nehledí na politiku a pomáhá. Práce jí přibývá

Aktuálně z Běloruska

31. 5. 2021

Čeští dárci mohou nově podpořit studium bohoslovců v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

22. 4. 2021

Domov v Kryčevě zvládá covid-19, nové vybavení si ale dovolit nemůže

Aktuálně z Běloruska

14. 12. 2020

Domov v běloruském Kryčevě zrekonstruován

Podpořte pomoc chudým lidem v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Přispějeme na zájmový kroužek dětem ze sociálně slabých rodin.
  • Zajistíme dopravu dětem na ozdravný pobyt do Česka.
  • Podpoříme Domov pro seniory a lidi s postižením v Kryčevě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)