Adopce na dálku a pandemie covid-19

Pandemie covid-19 stále ovlivňuje školní docházku dětí v programu Adopce na dálku®V Zambii začal nový školní rok se zpožděním 24. ledna. V Indii se od 1. února obnovila prezenční školní výuka po téměř měsíčním uzavření. V Bělorusku výuka probíhá jako obvykle prezenčně. Téměř po dvou letech on-line výuky se do lavic vrátily i děti v Ugandě.

Dárce běloruských dětí upozorňujeme, že Česká pošta od 9. 3. 2022 nepřijímá zásilky do Běloruska, hledá se alternativa zrušenému leteckému spojení přes společnost Aeroflot. Než se situace stabilizuje, nabízíme dárcům přeposlání jejich dopisu v elektronické formě na adresu czs.preklady@praha.charita.cz  nebo fyzicky v průběhu měsíce května na adresu: Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce, P.O.Box 35, 120 00 Praha 2. Dopisy následně předáme kolegům v Bělorusku.

Naši pomoc v zahraničí v souvislosti s pandemií covid-19 v Bělorusku, Indii, Ugandě a Zambii, můžete podpořit darem na účet 749011/0100, variabilní symbol 1919. Přispět je možné i on-line. Děkujeme!

Jaká je situace v jednotlivých zemích, kde působíme?

Indie

Uganda

Zambie

Bělorusko

Konžská demokratická republika

O zahraniční pomoci

Zahraniční pomoci se věnujeme od roku 1993. Jako první jsme v Česku představili program Adopce na dálku®. Již 35 tisíc nejchudších dětí jsme podpořili ve vzdělávání. Postavili jsme 9 škol a jednu nemocnici. Podpořili jsme desetitisíce dospělých k větší soběstačnosti

Naše pomoc směřuje do regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie), do IndieBěloruska a Albánie. V každé zemi spolupracujeme s důvěryhodnými místními partnerskými organizacemi nebo zakládáme vlastní mise vedené českými pracovníky. Zmírňujeme  lidské utrpení a zlepšujeme životní podmínky chudých lidí prostřednictvím vzdělání, osvěty, zdravotní péče, podpory svépomoci a zaměstnanosti.

Naše podpora by nebyla možná bez pomoci tisíců dárců z celé České republiky.

Jak v těchto zemích pomáháme

Škola

Podpora vzdělání

Miliony dětí stále nemají přístup ke vzdělání. Podporujeme jejich studium na základních, středních i vyšších školách. Pořádáme alfabetizační i rekvalifikační kurzy pro dospělé.

Skupina lidí

Komunitní rozvoj

K vyšší životní úrovni pomáháme nejchudším lidem formou svépomocných skupin, drobných půjček, podporou zemědělství a zaměstnanosti. Pořádáme rekvalifikační kurzy a osvětové programy.

Zdraví

Zdravotní péče a prevence

Postavili jsme Českou nemocnici v Ugandě, na jejíž provoz nadále přispíváme. Podporujeme i další nemocnice a kliniky. Pořádáme zdravotní osvětu a preventivní zdravotní prohlídky.

Dar (srdce nad rukama)

Humanitární pomoc

Jsme připraveni pomoci s odstraněním následků ničivých a s obnovou, a to zejména v oblastech, kde dlouhodobě působí naše rozvojové programy. Pomáháme při povodních, vichřicích, požárech.

Novinky

Aktuálně z Běloruska

5. 12. 2022

Nejsou zvyklí na návštěvy a dárky. Seniorům tekly slzy dojetí, když dostali pomoc z Česka

Aktuálně z Ugandy

21. 11. 2022

Dárkyně změnila život chudé ugandské rodiny. Založili díky ní drůbeží farmu

Charita a Církev

11. 11. 2022

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Česká nemocnice v Ugandě

5. 11. 2022

Operace kýly. Luxus, který si v Ugandě nemůže dovolit každý

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)