Adopce na dálku a pandemie covid-19

Pandemie covid-19 způsobila narušení školní docházky dětí v programu Adopce na dálku®. Prezenční výuka byla v březnu 2020 přerušena a byly zahájeny alternativní metody výuky. Dětem studujícím dálkově byly distribuovány doplňkové studijní materiály; zkoušky byly většinou zrušeny a děti převedeny automaticky do vyšších ročníků. Nyní on-line výuka probíhá v Ugandě, kde došlo ke zhoršení epidemiologické situace. V Zambii děti musely na měsíc přerušit prezenční studium kvůli druhé vlně covid-19 a do lavic se vrátí na konci července. V Indii kvůli katastrofálním dopadům druhé vlny pandemie děti do škol stále nechodí, nicméně v některých oblastech země již dochází k uvolnění opatření. V jiných částech Indie bohužel lockdown dále trvá, minimálně do 19. 7. 2021. V Bělorusku mají děti již od 1. 6. prázdniny a do škol se vrátí v září.

Situace v jednotlivých zemích

Indie

Uganda

Zambie

Bělorusko

Konžská demokratická republika

Jak můžete pomoci

  • Krize má i hluboký ekonomický dopad na rodiny našich dětí. S ohledem na vyhlášení nouzových stavů a zákazů vycházení rodiče řady dětí přišli o práci.

  • Naši pomoc v zahraničí v souvislosti s pandemií covid-19 v Bělorusku, Indii, Ugandě a Zambii, můžete podpořit darem na účet 749011/0100, variabilní symbol 1919. Přispět je možné i on-line. Děkujeme!

O zahraniční pomoci

Zahraniční pomoci se věnujeme od roku 1993. Jako první jsme v Česku představili program Adopce na dálku®. Již 35 tisíc nejchudších dětí jsme podpořili ve vzdělávání. Postavili jsme 9 škol a jednu nemocnici. Podpořili jsme desetitisíce dospělých k větší soběstačnosti

Naše pomoc směřuje do regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie), do IndieBěloruska a Albánie. V každé zemi spolupracujeme s důvěryhodnými místními partnerskými organizacemi nebo zakládáme vlastní mise vedené českými pracovníky. Zmírňujeme  lidské utrpení a zlepšujeme životní podmínky chudých lidí prostřednictvím vzdělání, osvěty, zdravotní péče, podpory svépomoci a zaměstnanosti.

Naše podpora by nebyla možná bez pomoci tisíců dárců z celé České republiky.

Kde nyní pomáháme

Jak v těchto zemích pomáháme

Škola

Podpora vzdělání

Miliony dětí stále nemají přístup ke vzdělání. Podporujeme jejich studium na základních, středních i vyšších školách. Pořádáme alfabetizační i rekvalifikační kurzy pro dospělé.

Skupina lidí

Komunitní rozvoj

K vyšší životní úrovni pomáháme nejchudším lidem formou svépomocných skupin, drobných půjček, podporou zemědělství a zaměstnanosti. Pořádáme rekvalifikační kurzy a osvětové programy.

Zdraví

Zdravotní péče a prevence

Postavili jsme Českou nemocnici v Ugandě, na jejíž provoz nadále přispíváme. Podporujeme i další nemocnice a kliniky. Pořádáme zdravotní osvětu a preventivní zdravotní prohlídky.

Dar (srdce nad rukama)

Humanitární pomoc

Jsme připraveni pomoci s odstraněním následků ničivých a s obnovou, a to zejména v oblastech, kde dlouhodobě působí naše rozvojové programy. Pomáháme při povodních, vichřicích, požárech.

Novinky

Aktuálně z Ugandy

30. 7. 2021

Čistá voda celou vesnici. První studnu jsme předali komunitě

Aktuálně z Běloruska

20. 7. 2021

Charita v Bělorusku nehledí na politiku a pomáhá. Práce jí přibývá

Aktuálně z Ugandy

14. 7. 2021

Ugandská vesnice Kinoni dostala od českého dobrodince netradiční dárek

Aktuálně z Indie

7. 7. 2021

Dáváme indickým dívkám vzdělání, sebevědomí a budoucnost

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)