Aktuální informace

Pandemie koronaviru způsobila narušení školní docházky dětí v programu Adopce na dálku i korespondenci s dárci. Dětem studujícím dálkově byly distribuovány doplňkové studijní materiály, zkoušky byly většinou zrušeny. On-line výuka pokračuje v Indii; v Ugandě, Bělorusku a Zambii děti již opětovně nastoupily do škol.

Mezinárodní poštovní styk funguje již bez omezení, naše zahraniční partnerské organizace začínají odesílat „velikonoční“ dopisy. Ty z Běloruska, jsou již na centrále v Praze a budou do konce měsíce odeslány Vám, dárcům.

Krize má i hluboký ekonomický dopad na rodiny našich dětí. S ohledem na vyhlášení nouzových stavů a zákazů vycházení rodiče řady dětí přišli o práci. Naši pomoc v zahraničí v souvislosti s pandemií covid-19 v Bělorusku, Indii, Ugandě a Zambii, můžete podpořit darem na účet 749011/5500, variabilní symbol 1919. Přispět je možné i on-line. Děkujeme!

Jaká je aktuální situace v zemích, kde pomáhá Adopce na dálku®?

Indie

Uganda

Zambie

Bělorusko

Konžská demokratická republika

O zahraniční pomoci

Zahraniční pomoci se věnujeme od roku 1993. Jako první jsme v Česku představili program Adopce na dálku®. Již 33 tisíc nejchudších dětí jsme podpořili ve vzdělávání. Postavili jsme 9 škol a jednu nemocnici. Podpořili jsme desetitisíce dospělých k větší soběstačnosti

Naše pomoc směřuje do regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie), do IndieBěloruska a Albánie. V každé zemi spolupracujeme s důvěryhodnými místními partnerskými organizacemi nebo zakládáme vlastní mise vedené českými pracovníky. Zmírňujeme  lidské utrpení a zlepšujeme životní podmínky chudých lidí prostřednictvím vzdělání, osvěty, zdravotní péče, podpory svépomoci a zaměstnanosti.

Naše podpora by nebyla možná bez pomoci tisíců dárců z celé České republiky.

Kde nyní pomáháme

Jak v těchto zemích pomáháme

Škola

Podpora vzdělání

Miliony dětí stále nemají přístup ke vzdělání. Podporujeme jejich studium na základních, středních i vyšších školách. Pořádáme alfabetizační i rekvalifikační kurzy pro dospělé.

Skupina lidí

Komunitní rozvoj

K vyšší životní úrovni pomáháme nejchudším lidem formou svépomocných skupin, drobných půjček, podporou zemědělství a zaměstnanosti. Pořádáme rekvalifikační kurzy a osvětové programy.

Zdraví

Zdravotní péče a prevence

Postavili jsme Českou nemocnici v Ugandě, na jejíž provoz nadále přispíváme. Podporujeme i další nemocnice a kliniky. Pořádáme zdravotní osvětu a preventivní zdravotní prohlídky.

Dar (srdce nad rukama)

Humanitární pomoc

Jsme připraveni pomoci s odstraněním následků ničivých a s obnovou, a to zejména v oblastech, kde dlouhodobě působí naše rozvojové programy. Pomáháme při povodních, vichřicích, požárech.

Novinky

Aktuálně z Ugandy

4. 4. 2021

Zemřel ugandský arcibiskup Cyprian Kizito Lwanga, bývalý prezident Caritas Africa

Česká nemocnice v Ugandě

22. 3. 2021

Česká nemocnice v Ugandě má novou oční ambulanci

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 3. 2021

Jak můžete pomáhat a neutratit přitom ani korunu

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 2. 2021

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)