O zahraniční pomoci

Zahraniční pomoci se věnujeme od roku 1993. Jako první jsme v Česku představili program Adopce na dálku®, který je dnes nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí. Jeho nedílnou součástí je i pomoc místním komunitám. Co se nám podařilo?

  • Podpořili jsme více než 36 tisíc nejchudších dětí ve vzdělávání
  • Postavili jsme v chudých venkovských oblastech 9 škol 
  • Postavili jsme v ugandském Buikwe Českou nemocnici, která zachránila tisíce lidských životů
  • Podpořili jsme desetitisíce dospělých k větší soběstačnosti, a to díky projektům jako jsou svépomocné skupiny, mikrofinancování a projekty na podporu drobného podnikání.

Naše pomoc směřuje zejména do Indie, Ugandy a Běloruska. V každé zemi spolupracujeme s důvěryhodnými místními partnerskými organizacemi. Naší silnou stránkou je dlouhodobá spolupráce pro rozvoj, úzká spolupráce s místními aktéry na základě vzájemné důvěry a respektu, znalost místního prostředí a potřeb lidí.

Zmírňujeme  lidské utrpení a zlepšujeme životní podmínky chudých lidí prostřednictvím vzdělání, osvěty, zdravotní péče, podpory svépomoci a zaměstnanosti.

Naše podpora by nebyla možná bez pomoci tisíců dárců z celé České republiky.

Jak v těchto zemích pomáháme

Škola

Podpora vzdělání

Miliony dětí stále nemají přístup ke vzdělání. Podporujeme jejich studium na základních, středních i vyšších školách. Pořádáme alfabetizační i rekvalifikační kurzy pro dospělé.

Skupina lidí

Komunitní rozvoj

K vyšší životní úrovni pomáháme nejchudším lidem formou svépomocných skupin, drobných půjček, podporou zemědělství a zaměstnanosti. Pořádáme rekvalifikační kurzy a osvětové programy.

Zdraví

Zdravotní péče a prevence

Postavili jsme Českou nemocnici v Ugandě, na jejíž provoz nadále přispíváme. Podporujeme i další nemocnice a kliniky. Pořádáme zdravotní osvětu a preventivní zdravotní prohlídky.

Dar (srdce nad rukama)

Humanitární pomoc

Jsme připraveni pomoci s odstraněním následků ničivých a s obnovou, a to zejména v oblastech, kde dlouhodobě působí naše rozvojové programy. Pomáháme při povodních, vichřicích, požárech.

Adopce na dálku® – vzdělání na dosah

Novinky o pomoci v zahraniční

19. 4. 2024

Banány a Karel Lwanga. Uganda očima Jaroslava Němce

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)