Nemocnici ve venkovském kraji Buikwe jsem postavili v roce 2006, abychom zpřístupnili zdravotní péči tamním chudým obyvatelům. Lidé zde často umírali na nemoci, které dnešní medicína dokáže snadno léčit. To se díky České nemocnici daří měnit.

Díky českým dárcům zachraňujeme každý rok životy a zdraví tisíců pacientů. Podvyživené děti dostávají kvalifikovanou zdravotní péči a speciální výživu. Těhotné ženy mohou při porodních komplikacích porodit císařským řezem. Nemocní s malárií, infekcemi či tuberkulózou mají přístup k odborné lékařské pomoci.

Čeho chceme dosáhnout? Jaké jsou naše cíle?

1

Doplnit program Adopce na dálku® o kvalifikovanou zdravotní a preventivní péči pro podporované děti.

2

Zajistit kvalitní lékařskou a preventivní péči pro obyvatele kraje Buikwe, zvláště pak pro těhotné ženy a matky s dětmi.

3

Šířit osvětu o správných zásadách hygieny a výživy, o možnostech prevence HIV/AIDS, malárie a dalších chorob.

4

Přispět ke snížení dětské úmrtnosti, podvýživy, přenosu viru HIV z matky na dítě.

5

Zvyšovat kvalitu stávajících služeb včetně integrace služeb nabízených HIV klinikou, jejíž výstavba představuje samostatný projekt.

6

Zvyšovat kvalifikaci místního zdravotního personálu (dlouhodobé formální vzdělávání, kurzy, praxe, tréninky).

7

Implementovat efektivní informační systém a transparentní hospodaření se zásobami a léčivy.

8

Budovat kapacitu místních partnerů, aby nadále zvládali provozovat nemocnici bez našeho podílu na řízení.

9

Mobilizovat svépomocné síly vesnických komunit prostřednictvím interaktivních vzdělávacích programů.

10

Zapojit širokou veřejnost České republiky do pomoci v zahraničí a informovat ji o rozvojové problematice.

Nemocnice v číslech

Skupina lidí

10 000+  pacientů

Česká nemocnice ošetří ročně více než 10 tisíc pacientů.

Postel

90  lůžek

Nemocnice má kapacitu hospitalizovat 86 pacientů.

Vysokoškolská čepice

86  zaměstnanců

Chod nemocnice zajišťuje 70 zdravotníků a pomocného personálu.

Dar (srdce nad rukama)

300  korun

Za pár set korun můžete podpořit týdenní náklady na jedno lůžko v nemocnici.

Aktuálně z České nemocnice v Ugandě

Česká nemocnice v Ugandě

31. 8. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachránila další lidský život

Česká nemocnice v Ugandě

7. 8. 2023

Mobilní ordinace zachraňuje životy lidí v odlehlých vesnicích na břehu Viktoriina jezera

Česká nemocnice v Ugandě

27. 7. 2023

Rozzuřený dav těžce zranil mladého Uganďana. Život mu zachránila Česká nemocnice

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Podpořte Českou nemocnici v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme mzdy zdravotníků.
  • Vybavíme nemocnici potřebnými přístroji.
  • Uspořádáme výjezdy mobilní ordinace do odlehlých vesnických oblastí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)