Čísla účtů a variabilní symboly

Podpořte sociální služby darem na účet 749986/5500

variabilní symbol – účel daru

1 920 – pomoc v době pandemie koronaviru
1 930 – pomoc pozůstalým rodinám

10 – sociální služby (podpoříte službu, která pomoc aktuálně nejvíc potřebuje)

21 – Azylový dům sv. Gerarda
24 – Azylový dům Gloria
30 – Centrum pro tělesně postižené Fatima
32 – Sociální bydlení
34 – Osobní asistence
40 – Azylový dům sv. Terezie
41 – Přímá a humanitární pomoc
43 – Středisko Migrace
45 – Poradna Magdala
60 – Domov sv. Václava
62 – Domov se zvláštním režimem, Stacionář pro seniory
64 – Domov pro seniory kardinála Berana
66 – Domov svaté Rodiny
70 – Pečovatelská služba

Podpořte zahraniční projekty darem na účet 749011/0100

variabilní symbol – účel daru

1 919 – pomoc v době pandemie koronaviru

20 000 – zahraniční projekty

20 100 – Indie
20 200 – Uganda
20 300 – Albánie
20 500 – Bělorusko
20 800 – Zambie

20 930 – Zdravotnické projekty
20 960 – Vzdělávání
20 970 – Komunitní rozvoj
20 050 – Krizový humanitární fond

20 804 – Česká nemocnice v Ugandě
20 570 – Domov v běloruském Kryčevě

Dary zaslané přes platformu Darujme.cz (přes formulář níže) během posledních dnů kalendářního roku mohou být na náš účet přepsány až v novém roce. Pokud byste chtěli využít Potvrzení o daru v roce 2021, počítejte prosím s časovou rezervou nebo využijte přímou platbu na náš účet (viz výše uvedený seznam čísel účtů a variabilních symbolů). Potvrzení o daru můžeme vystavit s datem, kdy jsme peníze přijali na náš účet.

Darujte právě teď

 

Co jsme díky vašim darům dokázali?

  • Pečujeme o více než 160 seniorů a lidí s postižením v našich domovech.
  • Každou zimu zachráníme několik lidí bez domova před umrznutím venku.
  • Tisícům chudých dětí v rozvojových zemích zajišťujeme vzdělání.
  • Zachraňujeme lidské životy v subsaharské Africe, kde jsme postavili nemocnici.

Potřebujete s něčím pomoci?

Mgr. Marie Reschelová

komunikace s dárci