Čísla účtů a variabilní symboly

Podpořte sociální služby darem na účet 749986/5500

variabilní symbol – účel daru

1 920 – pomoc v době pandemie koronaviru
1 930 – pomoc pozůstalým rodinám

21 – Azylový dům sv. Gerarda
24 – Azylový dům Gloria
30 – Centrum pro tělesně postižené Fatima
32 – Sociální bydlení
34 – Osobní asistence
40 – Azylový dům sv. Terezie
41 – Přímá a humanitární pomoc
43 – Středisko Migrace
45 – Poradna Magdala
60 – Domov sv. Václava
62 – Domov se zvláštním režimem, Stacionář pro seniory
64 – Domov pro seniory kardinála Berana
66 – Domov svaté Rodiny
70 – Pečovatelská služba

Podpořte zahraniční projekty darem na účet 749011/0100

variabilní symbol – účel daru

1 919 – pomoc v době pandemie koronaviru

20 000 – Zahraniční projekty
20 100 – Indie
20 200 – Uganda
20 300 – Albánie
20 500 – Bělorusko
20 800 – Zambie

20 930 – Zdravotnické projekty
20 960 – Vzdělávání
20 970 – Komunitní rozvoj
20 050 – Krizový humanitární fond

20 804 – Česká nemocnice v Ugandě
20 570 – Domov v běloruském Kryčevě

Potřebujete s něčím pomoci?

Mgr. Marie Reschelová

komunikace s dárci