Čísla účtů a variabilní symboly

Podpořte sociální služby darem na účet 749986/5500

variabilní symbol – účel daru

1920 – pomoc v době pandemie koronaviru

40 – Azylový dům sv. Terezie
64 – Domov pro seniory kardinála Berana
21 – Azylový dům sv. Gerarda
24 – Azylový dům Gloria
66 – Domov svaté Rodiny
60 – Domov sv. Václava
62 – Domov se zvláštním režimem, Stacionář pro seniory
45 – Poradna Magdala
30 – Centrum pro tělesně postižené Fatima
34 – Osobní asistence
70 – Pečovatelská služba
43 – Středisko Migrace

 

Podpořte zahraniční projekty darem na účet 749011/0100

variabilní symbol – účel daru

1919 – pomoc v době pandemie koronaviru

20 000 – Zahraniční projekty
20 100 – Indie
20 200 – Uganda
20 800 – Zambie
20 500 – Bělorusko

20 050 – Krizový humanitární fond
20 804 – Česká nemocnice v Ugandě
20 960 – Školy v Ugandě
20 570 – Domov v běloruském Kryčevě
20 930 – Zdravotnické projekty
20 960 – Vzdělávání
20 970 – Komunitní rozvoj