Podporují nás

Díky evropským fondům zkvalitňujeme sociální služby

Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu zkvalitňujeme naše sociální služby (projekt Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha, rč: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903). Rekonstrukcí projdou nebo nové vybavení získají služby:

  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria v Hlubočepech
  • Azylový dům sv. Terezie v Karlíně
  • Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze – Třeboradicích.

Po podpisu smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 26. 11. 2019, jsme zahájili přípravu veřejné zakázky. Připravujeme její podmínky a kontrolujeme projektovou dokumentaci. Veřejnou zakázku vyhlásíme na přelomu ledna a února 2020.