Díky evropským fondům zkvalitňujeme sociální služby

27. 7. 2020 – Zahájili jsme realizaci projektu Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha reg. č.CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903, který zkvalitní naše sociální služby. Umožnila to finanční podpora Magistrátu hl. m. Prahy a Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Po vyhodnocení veřejné zakázky, kterou vysoutěžila firma Bauspot s.r.o., a po podpisu smluv byly započaty samotné práce v jednotlivých střediscích sociálních služeb, které jsou do projektu zapojeny.

V současné době probíhá demontáž sádrokartonových podhledů, staré nevyhovující tepelné izolace, střešních oken a vysloužilých podlah v Azylovém domě sv. Terezie. Pro noclehárny jsme objednali nové postele, které by měly být instalovány v nejbližších dnech.

V Centru pro tělesně postižené Fatima je vyhotoven otvor a příprava na osazení branky, opravena zámková dlažba ve dvoře a pracuje se na realizaci zabezpečení. V následujících dnech bude zahájena výmalba prostor a osazování nových střešních oken.

Pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria jsme objednali nábytek a vybavení.


15. 12. 2019 – Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu zkvalitňujeme naše sociální služby (projekt Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha, rč: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903). Rekonstrukcí projdou nebo nové vybavení získají služby:

  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria v Hlubočepech
  • Azylový dům sv. Terezie v Karlíně
  • Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze – Třeboradicích.

Po podpisu smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 26. 11. 2019, jsme zahájili přípravu veřejné zakázky. Připravujeme její podmínky a kontrolujeme projektovou dokumentaci. Veřejnou zakázku vyhlásíme na přelomu ledna a února 2020.