Prohlášení o přístupnosti webu

Arcidiecézní charita Praha se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.praha.charita.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.praha.charita.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • z důvodu nepřiměřené finanční zátěže při dodatečné úpravě webových stránek, které vznikly dříve, než zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek, vstoupil v platnost, a nebyly vytvořeny s ohledem na evropskou směrnici o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací:
    – při ovládání pomocí klávesnice není vždy viditelný indikátor fokusu klávesnice (Kritérium úspěšnosti 2.4.7)
    – chybí mechanismus odmítnutí dodatečného obsahu bez přesunu kurzoru nebo zaměření pomocí klávesnice (Kritérium úspěšnosti 1.4.13)
    – některé fotografie a galerie postrádají alternativní textový popis (Kritérium úspěšnosti 1.1.1)
  • Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů v přístupné formě je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno v dubnu roku 2023. Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje ve spolupráci s poskytovatelem webových služeb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail lomozova.jarmila@praha.charita.cz.