Jak pomáháme

Pomoci ženám v krizi se věnujeme dvě desetiletí. Naše Poradna Magdala pomohla mnoha tisícům týraných žen. Obrací se na nás ženy, které fyzicky i psychický týrá vlastní životní partner, ženy nucené k prostituci včetně těch, které byly zavlečeny do zahraničí, vězněny a zneužívány.

Pracujeme s oběťmi násilí, které přicházejí ve většině případů s těmi nejhoršími zkušenostmi, které si lze představit. Tito lidé se nacházejí v obtížné, z jejich pohledu neřešitelné a bezvýchodné, situaci. V Poradně Magdala se setkávají s odborníky, kteří je vyslechnou a podpoří, nabídnou jim informace a možnosti řešení, aby se mohli v dohledné době vrátit do běžného života.

Odborné sociální poradenství

Poskytneme podporu vám a vaší rodině v oblasti:

  • nalezení bydlení
  • dávek sociálního zabezpečení
  • zaměstnání
  • školy
  • zprostředkování kontaktů na jiné státní i nestátní poskytovatele sociálních služeb.

V případě potřeby můžete využít i pomoc při kontaktu s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy a jinými zainteresovanými subjekty veřejné správy.

Ubytování v režimu utajení

Vnímáte, že je vaše situace ve vztahu již neúnosná a prožíváte násilí? Potřebujete diskrétní pomoc? Jste odhodlaná situaci změnit a opustit prostředí, v kterém se nacházíte?

Pro překlenutí kritického období vám zprostředkujeme ubytování v režimu utajení.  Službu poskytujeme ženám a matkám, které jsou rozhodnuté opustit domácnost a násilné prostředí.

Sociálně-terapeutické poradenství

Potřebujete oporu v náročné životní situaci? Dochází ve vašich vztazích ke konfliktním situacím plným napětí? Nevíte si rady se svým partnerským životem? Trápí vás, jak se k vám chovají druzí lidé? Rozčiluje vás vaše dítě? Je vám často do pláče?

Poskytneme vám službu ve vaší náročné životní situaci, která vás zatěžuje zdravotně či psychicky. Budeme vás psycho- terapeuticky doprovázet a podporovat, aby došlo ke stabilizaci vašeho psychického zdravotního stavu. Pomůžeme vám ke změně, abyste mohl/a plnohodnotně žít v rámci svých možností bez emocionálního napětí.

Sociálně-právní poradenství

Pomůžeme vám s řešením vaší obtížné životní situace, formou individuální pomoci při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro ty, kteří zažívají domácí násilí

Často kladené dotazy na Poradnu Magdala

Partner/ka o mně tvrdí, že jsem agresor. Já si to nemyslím. Mohu se na vás s důvěrou obrátit?

Chtěl/a bych, aby se partner změnil. Můžu ji/ho k vám poslat, abyste ho opravili?

Co dělat, když se otec/matka nezajímá o své dítě?

Hádáme se a nadáváme si, přesto chceme zůstat i nadále rodinou. Jak to máme udělat?

Aktuální projekty

Prevence domácího násilí s využitím filmu Zuřivec

Jako jedno z mála pracovišť nabízíme školám edukativní program zaměřený na prevenci a odhalení případů domácího násilí mezi žáky. Využíváme přitom film Zuřivec. Pro objednání edukativní hodiny kontaktujte Barboru Fiantokovou na adrese projekt.magdala@praha.charita.cz.

Mezinárodní databáze obětí obchodování s lidmi

Obchodníci se snaží izolovat své oběti v neznámém prostředí, aby nad nimi získali ještě větší kontrolu. Spolupracujeme s partnery ve Velké Británii a dalších evropských zemích, abychom účinně pomáhali obětem mezinárodního obchodu s lidmi.

Tváře lásky – projekt zaměřený na prevenci obchodování s lidmi a násilí

V projektu Tváře lásky jsme pracovali s dětmi a mladými lidmi, u nichž je v dospělosti zvýšené riziko násilí v blízkých vztazích. Docházeli jsme do výchovných ústavů a dětských domovů. Navázali jsme s dětmi vztah důvěry a hovořili o vztazích, partnerství, rodině, manipulaci a dalších tématech. Učili jsme rozpoznávat známky násilí a nacvičovali jsme, jak si stanovit osobní hranice.

Programem prošlo 300 dětí a mladých lidí. Prevenci financovaly Norské fondy ve spolupráci s Nadací Open Society Fund.

Naši pracovníci

Mgr. Šárka Dršková

ředitelka Poradny Magdala

Bc. Barbora Fiantoková

psycholožka Poradny Magdala

737 280 620 (po-pá: 9-17 hodin)

Bc. Denisa Havelková

sociální pracovnice Poradny Magdala

737 280 642 (po-pá: 9-17 hodin)

Bc. Paula Nosari

muzikoterapeutka Poradny Magdala

JUDr. Stanislava Hantlová

právnička Poradny Magdala

Mgr. Martina Nemčeková

psycholožka Poradny Magdala

728 678 650 (po-pá: 9-17 hodin)

Mgr. Silvie Ročovská

sociální pracovnice Poradny Magdala

603 588 440 (po-pá: 9-17 hodin)

Novinky

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala Poradna Magdala

26. 2. 2019

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi Poradna Magdala

14. 5. 2018

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi

Řekla jsem „ne“ domácímu násilí Poradna Magdala

12. 12. 2017

ADVENTNÍ VÝZVA: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké, ale i neznámé týrané

Alice: Už jsem to zase JÁ Poradna Magdala

19. 11. 2017

Alice: Už jsem to zase JÁ

Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce Poradna Magdala

30. 10. 2017

Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce

Podpořte Poradnu Magdala

Na co Váš dar využijeme?

  • Terapeutickou pomoc, která týrané ženě pomůže překonat krizi.
  • Utajené ubytování ženě, která je obětí domácího násilí, a jejím dětem.
  • Osvětovou hodinu dětem ze základní školy, při níž často odhalíme případy domácího násilí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)