Nepřehlédněte: Do týmu Poradny Magdala hledáme terapeuta a sociálního pracovníka.

Více informací

Jak pomáháme

V Poradně Magdala pracujeme s násilím. Oblasti, na které se soustředíme, jsou násilí v blízkých vztazích a obchod s lidmi. Snažíme se pracovat s celou rodinou, pokud je to v dané situaci možné a pomoci našim uživatelům vystoupit z kruhu násilí.

V některých případech bohužel není možné pracovat se všemi členy rodiny, v takovém případě se na naši Poradnu Magdala obrací většinou samotné ženy nebo ženy se svými dětmi, které si již se svou situací nevědí rady a které si prošly násilím ze strany partnera anebo jiným způsobem zneužíváním.

Tým Poradny Magdala je složen z odborníků zabývajících se sociální prací, psychologií, psychoterapií a právním poradenstvím. Cílem spolupráce je pomoci rodinám v těžké životní situaci se zorientovat, stabilizovat a navrátit se do běžného života.

Odborné sociální poradenství

Poskytneme podporu vám a vaší rodině v oblasti:

 • nalezení bydlení
 • dávek sociálního zabezpečení
 • zaměstnání
 • školy
 • zprostředkování kontaktů na jiné státní i nestátní poskytovatele sociálních služeb
 • kontakt se sociálně-právní ochranou dětí (OSPOD)
 • a další

Sociálně-terapeutické poradenství

Nabízíme komplexní poradenskou péči v těchto situacích:
 • prožíváte obtížné období změn, necítíte se dobře a potřebujete oporu
 • dochází ve vašich vztazích ke konfliktním situacím
 • dlouhodobě se vám v životě v něčem nedaří (v oblasti partnerských vztahů, rodinných vztahů, práci, cítíte se osamělí a podobně)
 • prožili jste traumatickou zkušenost týrání, zneužití či jiného hrubého násilí
 • trpíte nějakou formou psychické poruchy
Budeme vás psycho- terapeuticky doprovázet a podporovat, aby došlo ke stabilizaci vašeho psychického stavu. Pomůžeme vám ke změně, pro plnohodnotný život v rámci svých možností bez emocionálního napětí.

Sociálně-právní poradenství

 • individuální pomoc při uplatňování práv
 • pomoc při porozumění soudních dokumentů

Ubytování v režimu utajení

Pokud se ocitáte v situaci násilí a není možno z ní vystoupit. Můžeme Vám pomoci překlenout kritické období pomocí služby zprostředkování bydlení v režimu utajení. Službu poskytujeme ženám a matkám, které jsou rozhodnuté opustit domácnost a násilné prostředí.

Pro ty, kteří zažívají domácí násilí

Často kladené dotazy na Poradnu Magdala

Partner/ka o mně tvrdí, že jsem agresor. Já si to nemyslím. Mohu se na vás s důvěrou obrátit?

Chtěl/a bych, aby se partner změnil. Můžu ji/ho k vám poslat, abyste ho opravili?

Co dělat, když se otec/matka nezajímá o své dítě?

Hádáme se a nadáváme si, přesto chceme zůstat i nadále rodinou. Jak to máme udělat?

Aktuální projekty

Prevence domácího násilí s využitím filmu Zuřivec

Jako jedno z mála pracovišť nabízíme školám edukativní program zaměřený na prevenci a odhalení případů domácího násilí mezi žáky. Využíváme přitom film Zuřivec. Pro objednání edukativní hodiny nás kontaktujte na magdala@praha.charita.cz.

Mezinárodní databáze obětí obchodování s lidmi

Obchodníci se snaží izolovat své oběti v neznámém prostředí, aby nad nimi získali ještě větší kontrolu. Spolupracujeme s partnery ve Velké Británii a dalších evropských zemích, abychom účinně pomáhali obětem mezinárodního obchodu s lidmi.

Tváře lásky – projekt zaměřený na prevenci obchodování s lidmi a násilí

V projektu Tváře lásky jsme pracovali s dětmi a mladými lidmi, u nichž je v dospělosti zvýšené riziko násilí v blízkých vztazích. Docházeli jsme do výchovných ústavů a dětských domovů. Navázali jsme s dětmi vztah důvěry a hovořili o vztazích, partnerství, rodině, manipulaci a dalších tématech. Učili jsme rozpoznávat známky násilí a nacvičovali jsme, jak si stanovit osobní hranice.

Programem prošlo 300 dětí a mladých lidí. Prevenci financovaly Norské fondy ve spolupráci s Nadací Open Society Fund.

Naši pracovníci

Mgr. Martina Zaťková

vedoucí Poradny Magdala

739 002 900 (po-pá: 9-17 hod)

Pavlína Dvořáková

administrativní pracovnice

737 280 620 (po-pá: 9-17 hodin)

JUDr. Lucie Straková

právnička Poradny Magdala

Novinky

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu

Podpořte Poradnu Magdala

Na co Váš dar využijeme?

 • Terapeutickou pomoc, která týrané ženě pomůže překonat krizi.
 • Utajené ubytování ženě, která je obětí domácího násilí, a jejím dětem.
 • Osvětovou hodinu dětem ze základní školy, při níž často odhalíme případy domácího násilí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)