Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

1. 6. 2023 Příběhy pomoci

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Glorie, Florence i Robinah pocházejí z Ugandy. Žijí v rodinách zatížených těžkostmi, které si jen obtížně dokážeme představit. Stejně tak brutalitu násilí, které potkalo je i jejich blízké. Jen díky České nemocnici v Ugandě neskončil žádný z příběhů tragicky.

„Násilí v rodinách probíhá napříč kulturami, nezáleží, kam na globusu ukážeme prstem, což už dnes víme i na základě shody dat validních výzkumů,“ říká Šárka Darksová, ředitelka Poradny Magdala, která se specializuje na pomoc lidem zažívajícím násilí v blízkých vztazích. „Násilí je bohužel všudypřítomné. Nejedná se o soukromý problém, dotýká se nás všech. Ať u nás v Česku nebo ve vzdálené Ugandě.“

Příběh paní Glorie

Glorie právě dostudovala střední školu, když potkala muže svých snů. S Lawrencem si slíbili lásku na celý život. Idyla skončila, když Glorie zjistila, že je těhotná. Mladý muž se zřejmě zalekl zodpovědnosti a začal Glorii dělat ze života peklo. Opíjel se a začal s hazardem. Může se to zdát nepochopitelné, ale mladá dívka se bála otce svého nenarozeného dítěte opustit, věřila, že nakonec dostane rozum.

V osmém měsíci přišly bolesti a Lawrenc ženu místo pomoci začal bít do břicha. Chtěl, aby potratila. Když začala silně krvácet, lekl se a zbaběle utekl. Zachránili ji až sousedé, kteří nastávající maminku odvezli do České nemocnice v nedalekém Buikwe. Tam zjistili, že má Gloria natrženou dělohu a jde o minuty.

Po náročné operaci se narodila zdravá holčička. „Ani nevím, jak lékařům a sestrám poděkovat. Jejich péče zachránila můj život i život mého dítěte,“ řekla vděčná maminka.

Příběh paní Robinah

Česká nemocnice v Buikwe zachránila život i další oběti domácího násilí, Robinah. Když si uvědomila, že ponižování, manipulace a vyhrožování se staly nikoli výjimečnou, ale už každodenní součástí jejího vztahu s Nickem, navrhla rozvod.

Aby se o sebe dokázala sama postarat, otevřela si malou restauraci a se dvěma dcerami plánovala nový život. Začínala být opět šťastná. Její muž se mezitím začal utápět v alkoholu a cloumala jím nenávist. Svou ženu jednoho dne krutě napadl. Přímo v jejím pracně vybudovaném podniku ji udeřil lahví a pak ji začal řezat střepy. Silně krvácela. Zachránil ji až příchod starší dcery ze školy. Ta po prvotním šoku, když viděla svého otce, jak ubližuje matce, přivolala pomoc. Žena ztratila mnoho krve, naděje na záchranu byla malá. Díky profesionalitě lékařů se nakonec z útoku zotavila. Po opuštění nemocnice opustila městečko, kde žije její manžel-tyran.

Zkušenost s násilím ovlivňuje zdraví dětí až do dospělosti

Podle Šárky Darksové z Poradny Magdala se domácí násilí negativně podepisuje i na dětech, které jsou jeho svědky. „Četnost negativních zkušeností v dětství ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví v dospělosti. Výzkumy přinášejí alarmující informace o rozsahu negativních zkušeností, jako jsou psychické anebo fyzické týrání, sexuální zneužívání, násilí vůči matce apod. V Česku zažilo 62 % dětí jednu ze sledovaných negativních zkušeností! V rozvojové zemi jako je Uganda, kde není osvětě věnována taková pozornost jako u nás, jsou statistiky pravděpodobně ještě horší.“

Příběh paní Florence

Florence je 29 let, je maminkou dvou dětí. Ve vztahu nebyla již delší dobu šťastná. Manžel jí ubližoval, teď už i fyzicky, a tak se rozhodla vztah ukončit. Jeho reakce přišla vzápětí: Pod falešnou záminkou ji v noci vylákal ven a tam ji začal bodat nožem. Nestačila se bránit, hrůzou nemohla ani křičet, po útoku zůstala bezvládně ležet na silnici, kde ji násilník zanechal.

Zachránil ji až motocyklista, který jel kolem a dokázal ji dopravit do České nemocnice v Buikwe. Tam šla hned na operační sál. Rány se díky včasnému zákroku hojily dobře, a tak Florence mohla po týdnu zpět domů. Zůstaly jí však nejenom jizvy na těle, ale i na duši a strach, co bude dál.

Nemocnice v tom maminku nenechala samotnou. O jejím zranění informovala policii a díky důkazům je už násilník ve vazbě. Sdílením svého příběhu chce Florence podpořit další oběti domácího násilí.

Podobné příběhy prožívají lidé v našem blízkém okolí

Ideální svět bez traumat a násilí neexistuje. Mysleme na to, že i mezi námi žijí možná naši sousedé nebo příbuzní s podobnými příběhy a jsou v nich spolu se svými dětmi. „Máme to štěstí, že jsme se narodili do společnosti, která netrpí existenciálním nedostatkem, a můžeme tak pomoci zmírnit utrpení a soustředit se na to, aby se násilí nepřenášelo do dalších generací,“ míní Šárka Darksová. „Mezilidské vztahy jsou náročná disciplína, a stejně tak výchova našich dětí. Pojďme se v každé náročné situaci zastavit, nadechnout se a uvědomit si své vlastní emoce, reakce na druhé a jejich zranění. Jak uvádí Peter A. Levine ve své knize Léčba traumatu, program probouzení moudrosti těla: ‚Nepochybuji, že jednotlivci, rodiny, komunity, ba i celé národy se mohou naučit napravovat škody, jež trauma páchá, a předcházet jim – a díky tomu snáze uskutečňovat své i kolektivní sny.‛ V Poradně Magdala děláme maximum, abychom pomohli těm, kteří prožili utrpení a věří, nebo zatím nevěří, že trauma překonat lze.“

Podrobnosti o tématu domácího násilí

Podpořte Českou nemocnici v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme mzdy zdravotníků.
  • Vybavíme nemocnici potřebnými přístroji.
  • Uspořádáme výjezdy mobilní ordinace do odlehlých vesnických oblastí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

11. 6. 2024

Česká štědrost zachraňuje životy v Ugandě: Jessica bojuje s nemocemi i chudobou

Česká nemocnice v Ugandě

2. 6. 2024

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě prošla díky české podpoře renovací

Česká nemocnice v Ugandě

14. 5. 2024

Děkuji za pomoc: Uganďanka chválí obyvatele České republiky za dar nemocnice

Aktuálně z Ugandy

6. 5. 2024

Proč je jméno české dárkyně zvěčněno na školních lavicích v ugandské ZŠ?