Komunitní centrum sv. Anežky je živé a inspirativní místo, kde se setkávají lidé různých věkových skupin a navzájem sdílejí své zájmy, dovednosti a zkušenosti. Naše centrum vzniklo s vizí vytvořit prostor, kde se komunita může spojit, růst a tvořit společně.

Naším hlavním cílem je podporovat sociální integraci zejména rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci a lidí z odlišného sociokulturního prostředí. Chceme vytvořit prostředí, kde každý jednotlivec najde inspiraci, přátelství a možnost rozvoje svých dovedností.

Komunitní centrum najdete v nově zrekonstruovaných bezbariérových prostorech sídla Arcidiecézní charity Praha v Londýnské 44 na pražských Vinohradech. V přízemí a v 1. patře objektu využívá multifunkční sál, 2 učebny, konzultovnu a prostornou cvičnou kuchyň.

Centrum bylo slavnostně otevřeno v září 2023. Arcibiskup pražský Jan Graubner Komunitnímu centru sv. Anežky požehnal: „Bože náš, milosrdný Otče, ty jsi nás skrze svého syna Ježíše Krista pozval k účasti na své lásce. Shlédni na ty, kteří se rozhodli poskytovat ochotně pomoc těm, kdo ji potřebují. Sešli jim své požehnání, ať zde vládne duch pravého společenství, přátelství a pomoci. Buď blízko i všem zodpovědným osobám, kteří budou spoluvytvářet ducha tohoto centra, ať příkladem svého života vychovávají z dospívajících opravdové osobnosti.“

Více informací Méně informací

Co nabízíme v Komunitním centru sv. Anežky

Děti

Pravidelné zájmové kroužky pro děti

Mezi oblíbené aktivity patří výtvarný kroužek či muzikoterapie.

Šipka nahoru
Rodiče

Kurzy pro dospělé

Poznejte nové přátele například při pravidelném cvičení. Připravujeme kurz zdravého vaření.

Šipka nahoru
Dar (srdce nad rukama)

Podpůrná skupina pro pečující

Lidé, kteří pečují o svého blízkého, sdílí užitečné informace i podporu. Více informací

Konverzace

Besedy a vzdělávací semináře

Do Komunitního centra zveme pravidelně zajímavé hosty. Např. odborníci z charitního Střediska Migrace pořádali besedu pro uprchlíky s dočasnou ochranou. Příslušníci Policie ČR sdíleli své zkušenosti s dětmi.

Šipka nahoru
Ruce

Podpora sociální integrace a adaptace ukrajinských uprchlíků

V Komunitním centru působí psycholožka, na kterou se mohou se svými těžkostmi obracet dospělí i děti z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny. Konzultace probíhají v ukrajinském jazyce.

Šipka nahoru
Šálek kávy

Místo pro setkávání, odpočinek, kreativitu

Během otevíracích hodin jsme otevřeni pro veřejnost. Mohou k  nám přijít maminky s dětmi a využít naši hernu nebo senioři na popovídání u čaje či kávy. Jsme tu pro všechny, kteří chtějí strávit příjemný čas v příjemném a vlídném prostředí.

Chceme, aby se každý cítil v našem Komunitním centru jako doma. Sledujte, co nového chystáme, na našich facebookových stránkách nebo nám napište na níže uvedené kontakty.

Kontakty

Komunitní centrum sv. Anežky
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Otevírací doba: každý všední den od 9 do 16 hodin

Antonín Zajíček

vedoucí Komunitního centra sv. Anežky

734 630 956 (po, stř, čt: 9-15 hod)

Barbora Vavřínová

zástupkyně vedoucího Komunitního centra sv. Anežky

739 002 916 (po-pá: 9-16 hod)

Novinky

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Komunitní centrum

8. 2. 2024

Komunitní centrum sv. Anežky otevírá nové zájmové kroužky pro děti i dospělé

6 Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky (5) Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Komunitní centrum

18. 9. 2023

Chystáme slavnostní otevření a požehnání Komunitního centra sv. Anežky

Komunitní centrum sv. Anežky vzniklo díky Operačnímu programu Praha pól růstu (registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).