Komunitní centrum sv. Anežky otevírá nové zájmové kroužky pro děti i dospělé

8. 2. 2024

Komunitní centrum sv. Anežky otevírá nové zájmové kroužky pro děti i dospělé

Po intenzivním období Vánoc a Tříkrálové sbírky vstupuje naše nové Komunitní centrum sv. Anežky do nové etapy a s radostí vám otevírá dveře do světa plného aktivit a setkávání. Od druhého školního pololetí se můžete těšit na nové programy. Od deskohraní a kreativních kroužků pro naše nejmenší až po ranní cvičení a tvůrčí aktivity pro všechny věkové kategorie – máme zde pro každého něco.

Mezi novými kroužky pro děti jsou i hodiny náboženství, kde dětem představíme hravou a kreativní formou základy křesťanství, které formují naši společnost a naše životy. Jedním z prvních témat bude začínající postní doba. Děti se seznámí se smyslem postu, jeho tradicí i významem pomoci potřebným. Právě během půstu otevírá Bůh naše srdce a vede nás k tomu, abychom byli vnímavější k potřebám druhých. (Možnost duchovní formace během půstu nabízí akce s názvem Postní almužna.)

Nové zájmové kroužky v Komunitním centru sv. Anežky zahrnují:

Přihlášky přijímáme na e-mailu komunitnicentrum@praha.charita.cz.

Komunitní centrum sv. Anežky je otevřeno každý všední den od 9 do 16 hodin. Chceme, aby bylo živým a inspirativním místem, kde se může komunita spojit, růst a tvořit společně a kde se bude každý cítit jako doma.

Antonín Zajíček
vedoucí Komunitního centra sv. Anežky

Komunitní centrum sv. Anežky vzniklo díky Operačnímu programu Praha pól růstu (registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

6 Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky (5) Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Komunitní centrum

18. 9. 2023

Chystáme slavnostní otevření a požehnání Komunitního centra sv. Anežky

komunitní centrum Komunitní centrum

4. 8. 2023

Reportáž z Londýnské ulice: Charita rozšiřuje svou pomoc