Chystáme slavnostní otevření a požehnání Komunitního centra sv. Anežky

18. 9. 2023

Chystáme slavnostní otevření a požehnání Komunitního centra sv. Anežky

Kompletně zrekonstruovaný dům Arcidiecézní charity Praha a nové Komunitní centrum sv. Anežky slavnostně požehná v úterý 26. září 2023 pražský arcibiskup Jan Graubner.

Přestavba domu v Londýnské 44 na pražských Vinohradech kompletně obnovila interiéry, fasádu i střechu objektu. Vestavba výtahu zpřístupnila pětipodlažní objekt i lidem se sníženou mobilitou. Arcidiecézní charita Praha využila dobrou dostupnost místa městskou hromadnou dopravou a v Londýnské ulici vybudovala Komunitní centrum sv. Anežky. Jeho hlavní multifunkční sál s kapacitou až 50 osob vznikl propojením více místností v přízemí domu.

„Prostor se více otevře veřejnosti. Chystáme řadu akcí pro rodiny s dětmi včetně rukodělných aktivit, jazykových kurzů (ty již v Komunitním centru probíhají), cvičení, společného vaření či besed se zajímavými hosty,“ vypočítává ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Veřejného prostoru v centru města dlouhodobě ubývá, je důležité rozvíjet nekomerční zázemí pro setkávání lidí, zvláště na půdě Charity, která dokáže lidem v tíživé životní situaci podat pomocnou ruku,“ dodává Jaroslav Němec.

Zázemí řady charitních služeb

Další patra domu budou sloužit sociálním službám a projektům Charity, které musely v průběhu rekonstrukce sídlit v náhradních prostorách. Zázemí zde znovu najde Pečovatelská služba, Poradna Magdala, Poradna pro migranty a uprchlíky, administrativní zázemí humanitárních skladů či Tříkrálové sbírky.

Zpět do Londýnské ulice se přestěhovalo také Centrum zahraniční spolupráce, které organizuje zahraniční rozvojové programy v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a v dalších zemích.

Slavnostní požehnání

Nově zrekonstruovaný dům a nové Komunitní centrum sv. Anežky požehná pražský arcibiskup Jan Graubner v úterý 26. září ve 14.30 hodin.

„Jsme rádi, že jsme mohli tak velkou a náročnou investici uskutečnit a zdárně dokončit i v této rozkolísané době poznamenané inflací a nejistotou ve financování,“ uvedl Jaroslav Němec. „Pro Arcidiecézní charitu a její činnost ve prospěch potřebných, je funkční zázemí naprosto nezbytné. Díky vestavbě výtahu se stal navíc objekt bezbariérovým, což rozšiřuje další možnosti jeho využití. Děkuji všem kolegům, partnerům a dárcům, kteří se na stavbě podíleli a díky nimž získala naše Charita a především její klienti potřebné zázemí.“

Velkou část nákladů na rekonstrukci pokryly Evropské strukturální a investiční fondy. Stavbu podpořila i Tříkrálová sbírka a dary drobných dárců.


Komunitní centrum sv. Anežky vzniklo díky Operačnímu programu Praha pól růstu (registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Komunitní centrum

8. 2. 2024

Komunitní centrum sv. Anežky otevírá nové zájmové kroužky pro děti i dospělé

6 Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky (5) Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

komunitní centrum Komunitní centrum

4. 8. 2023

Reportáž z Londýnské ulice: Charita rozšiřuje svou pomoc