Arcibiskup Jan Graubner požehná nové Komunitní centrum sv. Anežky

18. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehná nové Komunitní centrum sv. Anežky

Kompletně zrekonstruovaný dům Arcidiecézní charity Praha a nové Komunitní centrum sv. Anežky slavnostně požehná v úterý 26. září 2023 pražský arcibiskup Jan Graubner.

Přestavba domu v Londýnské 44 na pražských Vinohradech kompletně obnovila interiéry, fasádu i střechu objektu. Vestavba výtahu zpřístupnila pětipodlažní objekt i lidem se sníženou mobilitou. Arcidiecézní charita Praha využila dobrou dostupnost místa městskou hromadnou dopravou a v Londýnské ulici vybudovala Komunitní centrum sv. Anežky. Jeho hlavní multifunkční sál s kapacitou až 50 osob vznikl propojením více místností v přízemí domu.

„Prostor se více otevře veřejnosti. Chystáme řadu akcí pro rodiny s dětmi včetně rukodělných aktivit, jazykových kurzů (ty již v Komunitním centru probíhají), cvičení, společného vaření či besed se zajímavými hosty,“ vypočítává ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Veřejného prostoru v centru města dlouhodobě ubývá, je důležité rozvíjet nekomerční zázemí pro setkávání lidí, zvláště na půdě Charity, která dokáže lidem v tíživé životní situaci podat pomocnou ruku,“ dodává Jaroslav Němec.

Zázemí řady charitních služeb

Další patra domu budou sloužit sociálním službám a projektům Charity, které musely v průběhu rekonstrukce sídlit v náhradních prostorách. Zázemí zde znovu najde Pečovatelská služba, Poradna Magdala, Poradna pro migranty a uprchlíky, administrativní zázemí humanitárních skladů či Tříkrálové sbírky.

Zpět do Londýnské ulice se přestěhovalo také Centrum zahraniční spolupráce, které organizuje zahraniční rozvojové programy v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a v dalších zemích.

Slavnostní požehnání

Nově zrekonstruovaný dům a nové Komunitní centrum sv. Anežky požehná pražský arcibiskup Jan Graubner v úterý 26. září ve 14.30 hodin.

„Jsme rádi, že jsme mohli tak velkou a náročnou investici uskutečnit a zdárně dokončit i v této rozkolísané době poznamenané inflací a nejistotou ve financování,“ uvedl Jaroslav Němec. „Pro Arcidiecézní charitu a její činnost ve prospěch potřebných, je funkční zázemí naprosto nezbytné. Díky vestavbě výtahu se stal navíc objekt bezbariérovým, což rozšiřuje další možnosti jeho využití. Děkuji všem kolegům, partnerům a dárcům, kteří se na stavbě podíleli a díky nimž získala naše Charita a především její klienti potřebné zázemí.“

Velkou část nákladů na rekonstrukci pokryly Evropské strukturální a investiční fondy. Stavbu podpořila i Tříkrálová sbírka a dary drobných dárců.


Komunitní centrum sv. Anežky vzniklo díky Operačnímu programu Praha pól růstu (registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Komunitní centrum

4. 8. 2023

Reportáž z Londýnské ulice: Charita rozšiřuje svou pomoc

Komunitní centrum

14. 6. 2023

Zrekonstruované sídlo Arcidiecézní charity Praha se otevírá veřejnosti

Komunitní centrum

18. 12. 2020

V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum