Sledujte aktuální dění v souvislosti s pandemií koronaviru v Indii, Ugandě, Zambii, Konžské demokratické republice a v Bělorusku na stránce praha.charita.cz/zahranici.

Chcete-li se zapojit do pomoci v zahraničí, zašlete prosím Váš dar na účet 749011/5500, variabilní symbol 1919.
Přispět je možné i on-line. Děkujeme!

O naší pomoci v Indii

Indie byla první zemí, v níž jsme v roce 1993 začali pomáhat. Podpořili jsme v programu Adopce na dálku® první stovku dětí z kalkatských slumů. Adresná podpora nejchudších dětí v jejich vzdělávání si brzy získala své podporovatele a my mohli pomoc rozšířit do dalších svazových států: Karnátaky, Ándhrapradéše, Tamilnádu a Kéraly.

Jedna z nejvýznamnějších osobností, která před více než pětadvaceti lety iniciovala vznik a rozvoj programu Adopce na dálku® v Indii, byla sestra Maria Goretti z kongregace Královny apoštolů. V roce 2003 získala státní ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Sestra Goretti působí v malém městečku Honavar na jihozápadě Indie. Založila zde s naší podporou několik škol včetně středního technického učiliště a školy pro zdravotní sestry. Provozuje nemocnici a sirotčinec. Její kongregace působí v okolních vesnicích, kde společně podporujeme místní sociálně potřebné.

Naší silnou stránkou je síť čtyřech desítek důvěryhodných místních partnerských organizací. Jsou mezi nimi diecézní Charity a církevní kongregace. Společně podporujeme vzdělání nejchudších dětí, ale i komplexní rozvojové komunitní programy.

Fakta o zemi

Indie

 • 22 % (285 milionů!) obyvatel žije pod hranicí chudoby
 • 36 % dětí ve věku do 5 let trpí podvýživou
 • 35 % žen v Indii je negramotných

Druhá nejlidnatější země světa je zemí kontrastů. Na jedné straně zde najdeme nejmodernější IT průmysl či kosmický program, na straně druhé zde umírají lidí bez lékařské péče a milióny dětí nechodí do školy. Přetrvávající nerovnost mezi muži a ženami se ukazuje například na počtu negramotných. Zatímco u mužů dosahuje negramotnost 19 %, mezi ženami neuvěřitelných 39 %. Naše pomoc v oblasti vzdělávání směřuje těm nejchudším na venkově i v městských slumech.

Školní systém v Indii

Pokud „adoptujete“ dítě v Indii, určitě vás zajímá:

 • V kolika letech chodí indické děti do školy?
 • Kolik let trvá základní školní docházka?
 • Jaké známky dostávají indičtí školáci?
 • Kdy mají děti prázdniny?

Podívejte se, jak vypadá školní systém v Indii:

Novinky o pomoci v Indii

Adoptovaný Kiran z Indie Aktuálně z Indie

12. 10. 2022

15 let podporoval indického chlapce ve studiu. Ten díky tomu získal inženýrský titul

Aktuálně z Indie

8. 9. 2022

Pomoc pro stovky chudých rodin. Paní Annammě jsme pomohli stát se švadlenou

Aktuálně z Indie

27. 7. 2022

Povodně v Indii zasáhly i oblasti, kde pomáhá Adopce na dálku

Aktuálně z Indie

16. 7. 2022

Zdroj obživy pro 352 indických rodin. Paní Nagaveni si otevřela mobilní kantýnu

Podpořte pomoc chudým lidem v Indii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

 • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vyšší vzdělání.
 • Darujeme nejchudším dětem školní pomůcky.
 • Zorganizujeme ve vesnicích zdravotní osvětu.
 • Poskytneme drobné půjčky farmářům.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)