Dobrovolnictví

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas a schopnosti pro dobrou věc.

Nabízíme mnoho možností pro dobrovolnou službu. Spolu s námi můžete:

 • pomáhat konkrétnímu potřebnému člověku, který využívá naše sociální služby
 • podpořit provoz vybrané sociální služby
 • zapojit se do konkrétní akce, dobročinné sbírky či kampaně.

Co jako dobrovolník získám?

Dar (srdce nad rukama)

Možnost podílet se na smysluplné práci

Vysokoškolská čepice

Nové zkušenosti a dovednosti

Diplom

Pracovní praxi

Skupina lidí

Nové kontakty a přátele

Na co myslet, než se stanu dobrovolníkem?

Dobrovolnictví je závazek. Jsme profesionální organizace a od svých pracovníků i dobrovolníků vyžadujeme spolehlivost. Pokud se přihlásíte k dobrovolnické službě, přistupujte k tomuto závazku odpovědně. Ve svém listu ke Světovému dni chudých poukazuje papež František velmi trefně na to, že provázet chudé je třeba ne z prchavého momentu nadšení, ale skrze pevný závazek v průběhu času.

Jak konkrétně můžu pomáhat

Podle vašich časových možností se můžete zapojit:

jednorázově během akcí jako jsou: potravinové sbírky, benefiční akce, sezónní úklid či Tříkrálová sbírka.

jako stálý dobrovolník, který zajišťuje například:

 • návštěvy seniorů a lidí se zdravotním postižením,
 • aktivizační činnosti (trénování paměti a kondiční skupinové cvičení seniorů, doprovázení při procházkách),
 • volnočasové aktivity pro děti,
 • pomoc v kuchyni, výdej polévky lidem v nouzi,
 • administrativní výpomoc,
 • překlady v programu Adopce na dálku (anglický, francouzský, ruský jazyk) – možnost vykonávat práci na dálku.

Aktuálně hledáme dobrovolníka pro Domov sv. Rodiny
v Liboci i na Petřinách

Kontakt pro dobrovolníky

Mgr. David Flak

ředitel Centra zahraniční spolupráce

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Co jsme díky vašim darům dokázali?

 • pečujeme o 120 seniorů a lidí s postižením v našich domovech
 • každou zimu zachráníme několik lidí bez domova před umrznutím venku
 • tisícům chudých dětí v rozvojových zemích zajišťujeme vzdělání
 • zachraňujeme lidské životy v subsaharské Africe, kde jsme postavili nemocnice

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)