Příloha výroční zprávy 2017

Stanovy Arcidiecézní charity Praha

Výzva k podání nabídek - veřejná zakázka na rekonstrukci výtahu

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídek do veřejné soutěže na Rekonstrukci výtahu v objektu Arcidiecézní charity Praha, Slaviborské nám. 4, Praha 9 – Třeboradice.

Vyhodnocení veřejné zakázky na rekonstrukci výtahu

Zveřejňujeme vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce výtahu v objektu Arcidiecézní charity Praha, Slaviborské nám. 4, Praha 9 – Třeboradice.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371