Novinky

Témata

Česká nemocnice v Ugandě

7. 2. 2023

Rentgen za milion korun věnovali dárci České nemocnici v Ugandě

Koncem ledna získala Česká nemocnice v Ugandě nový rentgenový přístroj v hodnotě 1 088 000 korun. Nahradil starý přístroj z roku 2009, který byl již v nevyhovujícím technickém stavu.  

Celý článek

Krátká zpráva 6. 2. 2023

V reakci na katastrofální zemětřesení, které zasáhlo v noci z 5. a 6. února jihovýchodní Turecko a Sýrii, vyhlašuje Charita Česká republika sbírku na pomoc zasaženým lidem. Charita Česká republika je připravena okamžitě pomoci. Z krizového fondu zároveň uvolnila částku 300 000 korun. Lidé v místě potřebují okamžitou humanitární pomoc. Charitní síť již spouští pomoc přímo na místě. Více

Charita a Církev

3. 2. 2023

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně.

Celý článek

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019 Tříkrálová sbírka

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos do zapečetěných tříkrálových kasiček věnovali v pražské arcidiecézi celkem 9 294 676 korun.

Celý článek

Krátká zpráva 31. 1. 2023

V reakci na informaci, že Raiffeisenbank zastaví od 15. února 2023 platby do Ruska i Běloruska, chceme informovat dárce, kteří podporují děti v Bělorusku, že program Adopce na dálku® není tímto krokem nijak ohrožen. Financování je s ohledem na dlouholetou spolupráci nastaveno v různých alternativách a kolegové v běloruských Charitách budou děti nadále podporovat podle zavedeného harmonogramu (před Velikonoci a začátkem školního roku). Děkujeme za Vaši vytrvalou podporu a pomoc.

Krátká zpráva 27. 1. 2023

V kostele sv. Ondřeje Apoštola v běloruských Lyntupech se v neděli slavila mše svatá za české „adoptivní rodiče“. Děti podporované v programu Adopce na dálku® přišly spolu s rodiči poděkovat Pánu Bohu za dar lásky a milosrdenství. Všichni se společně modlili, aby štědrým dárcům dal Bůh zdraví, spokojenost a požehnání. Děkujeme, že běloruské rodiny podporujete i v této nelehké době.

Novinky z ostatních Charit

25. 1. 2023

Ministr práce a sociálních věcí navštívil charitní centrum sv. Zdislavy v Kolíně

Zkušenosti z praxe sociálních služeb sdíleli odborníci Charity s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, který včera při svém výjezdu do Středočeského kraje navštívil Farní charitu Kolín.

Celý článek

Indie Aktuálně z Indie

23. 1. 2023

Co dokáže v indické vesnici dar ve výši 5 tisíc korun?

Mezi našimi dárci je řada těch, kteří podporují nejen vzdělání „adoptovaných“ dětí, ale financují i projekty na rozvoj komunit, v níž děti žijí. Jak jsou tyto prostředky zužitkovány?

Celý článek

Přesídlení krajanů

20. 1. 2023

Ohlédnutí za osmým rokem programu přesídlení krajanů ze zahraničí

Útěk před válkou uspíšil u řady krajanů plánovaný návrat do Česka. Rodiny si s sebou zvládly často vzít jen omezené množství věcí, balily ve spěchu. Jedna rodina se 4 malými dětmi přijela jen s malými baťůžky, s kterými pěšky putovali Ukrajinou.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Charity a farnosti v celé České republice nyní za účasti úřední kontroly rozpečeťují tříkrálové pokladničky a počítají výtěžek sbírky. Průběžné výsledky naznačují, že by sbírka mohla být letos rekordní.

Celý článek

Krátká zpráva 18. 1. 2023

„Koledníci požehnají dům, přinášejí přání radosti, štěstí a zdraví do nového roku, který přichází spolu s králi. Je to o předání radosti,“ popisuje ve zkratce Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky, v osmém dílu podcastu ChariTALK největší dobročinnou sbírkovou akci v České republice

Krátká zpráva 16. 1. 2023

Vychází lednové vydání Bulletinu. Přečíst

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Děkujeme za přijetí tříkrálových koledníků na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Radě Středočeského kraje.

Celý článek

Aktuálně ze Zambie

12. 1. 2023

Z chudého chlapce stavební inženýr: Díky vzdělání jsem jiný člověk

Z řad zambijských „adoptovaných“ studentů vzešel další úspěšný absolvent. Chlapec s křestním jménem King byl do programu Adopce na dálku® vybrán v roce 2008. Tehdy chtěl být pilotem.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech

Za velké pozornosti Pražanů i turistů prošel centrem Prahy tradiční tříkrálový průvod, který upozornil na Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Tříkráloví koledníci navštívili předsedu vlády

Tříkrálová sbírka je v plném proudu. V ulicích měst a obcí v celé zemi koledují desetitisíce koledníků. V Praze dnes navštívili i Úřad vlády. Setkali se s předsedou vlády Petrem Fialou.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

3. 1. 2023

Poselství pražského arcibiskupa k Tříkrálové sbírce

„Vánoce nás naplnily radostí. Radostí z boží lásky, jejíž blízkost jsme zakusili. Kdo ten objev udělal, určitě si nenechá radost pro sebe a jde se o ni dělit,“ říká pražský arcibiskup Jan Graubner ve svém poselství k Tříkrálové sbírce.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

2. 1. 2023

Tříkrálová sbírka odstartovala průvodem a výstupem koledníků na Říp

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi odstartovala výstupem koledníků na Říp a tříkrálovým průvodem v Slaném, při němž generální vikář Jan Balík požehnal tříkrálovým koledníkům.

Celý článek

Aktuálně ze sociálních služeb

30. 12. 2022

Dárci byli o Vánocích štědří k lidem v nouzi

Děkujeme dárcům, kteří vyslyšeli naši adventní výzvu a obdarovali o Vánocích lidi, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Díky vašim darům ve výši 309 885 korun jsme rozdali 914 praktických dárků.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

27. 12. 2022

Tříkrálová naděje pro lidi v nouzi

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 15. ledna, a to již po třiadvacáté. Jak pomůže v pražské arcidiecézi?

Celý článek