Adopce na dálku®

Témata

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Alexandr vzpomíná na zvrat v životě jejich rodiny: „Asi před šesti lety jsem byl hospitalizován se zápalem plic a své děti jsem nechal doma s matkou. Když jsem se vrátil, byly holčičky samy doma.“

Celý článek

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Od první chvíle, kdy Reema získala zaměstnání v nemocnici a s ním i pravidelný příjem, věděla, že její prioritou je pomoc chudým rodičům.

Celý článek

Aktuálně z Indie

11. 3. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Joyline se narodila do světa prašných cest a skromných obydlí indického venkova. Přála si stát se zdravotní sestrou, jenže to se zdálo být nedosažitelným snem.

Celý článek

Aktuálně z Běloruska

4. 3. 2024

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku

Charita Grodno sdílí, jak prožívají půst studenti programu Adopce na dálku®, včetně bohoslovců, a vyjadřuje upřímnou vděčnost za podporu, která pomáhá dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

9. 2. 2024

Zdravotníci – absolventi programu Adopce na dálku® bojují s cholerou v Zambii

Eunice, Elina, Florence, Vincent, Abigail, Sarah a Peggy jsou zambijští zdravotníci. Vystudovali jen díky programu Adopce na dálku®. Dnes přispívají k záchraně životů svých spoluobčanů.

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

„Adoptivní maminka“ paní Ivana se rozhodla podpořit nejen „svoji“ ugandskou dcerku Sherinu, ale i další sociálně znevýhodněné rodiny v její komunitě.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

26. 1. 2024

Příběh ze Zambie: Vdova a maminka čtyř dětí se naučila číst a psát až ve čtyřiceti letech

Paní Eunice přineslo vzdělání nejen větší sebevědomí, ale pomáhá jí i v její živnosti. Doma pěstuje zeleninu a vaří z ní občerstvení, které prodává.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

18. 1. 2024

Epidemie cholery v Zambii. „Adoptované děti“ jsou zdravé. Začátek školního roku odložen

Zástupce Arcidiecézní charity Praha v Zambii ALEŠ VACEK informuje o epidemii cholery, která se dotýká se i charitních rozvojových programů na pomoc těm nejchudším.

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

11. 1. 2024

„Adoptovaný“ Gordon z Ugandy se stal učitelem. Cílevědomý muž pomáhá druhým

Zatímco cílevědomý chlapec snil o vysokoškolském vzdělání, jeho rodiče si lámali hlavu, jak zaplatí výdaje se základní školou. Na pomoc přišel „adoptivní rodič“, pan Daniel z Česka.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

14. 12. 2023

Jak farnosti a školy v České republice mění životy chudých dětí

Adoptovat dítě na dálku je snadné. A když je vás na to víc, například celá školní třída, kolektiv v práci nebo farní společenství, je to ještě snazší.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Katolický týdeník píše o 30. výročí programu Adopce na dálku®. V článku přináší i hodnocení Doc. Pavla Nováčka, odborníka z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Celý článek

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity

Před 15 lety se v indickém městě Shimoga odehrála smutná událost. Holčičku jménem Srusti postihlo to nejhorší, co se může malému dítěti stát.

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

30. 10. 2023

Důležitá změna v programu Adopce na dálku®: Dopisy dorazí z Ugandy přímo do vašich schránek

„Adoptivní rodiče“ ugandských dětí dostanou poprvé vánoční dopis od svého školáka s ugandskou poštovní známkou. Po delší úvaze měníme způsob doručování zásilek z Ugandy.

Celý článek

Aktuálně z Indie

6. 10. 2023

„Adoptovaný“ Pavan z Indie dosáhl neuvěřitelného úspěchu. Stal se právníkem!

Pavan pochází z rodiny, která vychovávala tři děti; finanční prostředky byly vždy velmi omezené. Jeho rodiče tvrdě pracovali, aby zajistili základní potřeby dětí, ale na vzdělání prostředky nezbývaly.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

5. 10. 2023

30 let zahraniční pomoci: Desetitisícům chudých rodin a dětí jsme změnili život k lepšímu

Letos si Arcidiecézní charita Praha připomíná 30. výročí pomoci v zahraničí. Čeští dárci za uplynulé tři dekády podpořili ve vzdělávání více než 36 tisíc chudých dětí.

Celý článek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

4. 10. 2023

Program Adopce na dálku® proměnil život chlapce Chrispina ze zambijského Solwezi

Chrispinův příběh je cestou z chudoby a beznaděje k naplnění životního snu. Vaše štědrost může otevřít dveře k lepší budoucnosti dalšímu nadanému dítěti ze sociálně slabé rodiny.

Celý článek

Aktuálně z Indie

14. 9. 2023

Díky pomoci z Česka dokázala chudá indická rodina přetnout začarovaný kruh chudoby

Změna nenastala jako mávnutím kouzelného proutku ze dne na den. Naopak. Vše začalo před více než deseti lety, kdy se chudí manželé zapojili do jedné ze svépomocných skupin.

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

8. 9. 2023

Noví jáhni z řad „adoptovaných“ studentů budou sloužit na severu Ugandy

Tisíce věřících se shromáždilo na prostranství farnosti Panny Marie Lurdské ve městě Kitgum (diecéze Gulu), aby byli svědky významného okamžiku

Celý článek

Aktuálně z Indie

7. 9. 2023

„Adoptovaná“ dívka z Indie projevila nezlomné odhodlání na cestě za svým snem

Manishina cesta za vytouženým povoláním je příběhem o nezdolné píli a cílevědomosti. Mladou ženu nezastavila chudoba, neúspěch, pandemie a dokonce ani válka.

Celý článek

Aktuálně z Ugandy

5. 9. 2023

Při základní škole sv. Jana Nepomuckého v Ugandě jsme postavili internát

Ugandská základní škola nesoucí jméno českého světce je v mnoha ohledech výjimečná. Už na první pohled se liší od běžné vesnické školy.

Celý článek